dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an lý 6 mien phi,tai lieu lý 6 mien phi,bai giang lý 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/20/2015 6:31:03 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Họ và tên: Trần Thị Bài
Lớp: Toán – Lý
Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Thanh
Ngày dạy: 19/3/2015


Tiết 28 SỰ NÓNG CHẢY VÀ ĐÔNG ĐẶC


1. Mục tiêu
a, Kiến thức:
- Nhận biết và phát biểu được những đặc điểm cơ bản của sự nóng chảy.
- Vận dụng được kiến thức để giải thích 1 số hiện tượng đơn giản.
b, Kĩ năng:
- Bước đầu biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm, cụ thể là sử dụng bảng này vẽ đường biểu diễn và từ đường biểu diễn biết rút ra kết luận cần thiết.
c, Thái độ:
- Nghiêm túc cẩn thận, yêu thích bộ môn
2. Chuẩn bị của GV và HS
a, Giáo viên:
- Máy chiếu
- Một giá đỡ thí nghiệm, ột kiềng và lưới đốt.
- Hai kẹp vạn năng, một cốc đốt
- Một nhiệt kế chia độ tới 1000C, một ống nghiệm và một que khuấy.
- Một đèn cồn, băng phiến tan nhỏ, khăn lau
b, Học sinh:
- Mỗi em một thước kẻ, một bút chì, một tờ giấy kẻ ô vuông thông dụng khổ vở HS để vẽ đường biểu diễn.
3. Tiến trình bài day:
a, Kiểm tra bài cũ: kết hợp trong giờ học
b, Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung

GV: Đặt vấn đề
Làng Ngũ Xã ở Hà Nội, nổi tiếng về đúc đồng. Năm 1677 các nghệ nhân của làng này đã đúc thành công pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen, là một trong những pho tượng lớn nhất ở nước ta. Tượng cao 3,48m , có khối lượng 4000kg , hiện đang được đặt tại đền Quán Thánh , Hà Nội.
Việc đúc đồng liên quan đến hiện tượng vật lí mà các em sẽ học trong bài này.

Hoạt động 1: Sự nóng chảy (27’)
Giới thiệu thí nghiệm và phân tích thí nghiệm về sự nóng chảy
GV: Mô tả thí nghiệm về sự nóng chảy ở hình 24.1. giới thiệu cho HS chức năng của từng dụng cụ trong thí nghiệm. Sau đó giới thiệu cách làm thí nghiệm và kết quả theo dõi nhiệt độ và trạng thái của băng phiến.
GV: Quan sát hình 24.1 và hình chiếu cho biết thí nghiệm gồm những dụng cụ nào?
HS: Quan sát và trả lời
GV: Nhận xét bổ sung
GV: Tiến hành thí nghiệm ảo trên máy chiếu
HS: Quan sát thí nghiệm
GV: Chú ý HS quan sát khi chưa dùng đèn cồn đun nước thì băng phiến ở trạng thái gì?
HS: Trạng thái rắn
GV: Nhận xét
GV: Khi nhiệt độ ở 800c thì băng phiến ở trạng thái gì?
HS: Trạng thái rắn và lỏng
GV: Nhận xét
GV: Khi nhiệt độ trên 800c thì băng phiến chuyển sang trạng thái nào?
HS: Trạng thái lỏng
GV: Chiếu bảng kết quả 24.1 và Chốt lại câu trả lời
HS: Quan sát thảo luận nhóm – yếu cầu TN
- Dựa vào kết quả trên hãy vẽ đường biểu diễn sự nóng chảy của băng phiến.
GV: Hướng dẫn HS vẽ.
+ Cách vẽ các trục : Trục thời gian : trục nằm ngang ; Trục nhiệt độ : trục thẳng đứng .
+ Cách biểu diễn giá trị trên các trục . Trục thời gian bắt đầu từ phút 0 , còn trục nhiệt độ bắt đầu từ nhiệt độ 60oC .
Làm mẫu xác định điểm biểu diễn trên đồ thị – nối các điểm biểu diễn thành đường biểu diễn .
-Theo dõi và vẽ đường biểu diễn .
GV: Yêu cầu HS xác định các điểm biểu diễn tiếp theo và nối các điểm đó lại thành đường biểu diễn
HS:Quan sát cách vẽ đường biểu diễn
GV: Vẽ hướng dẫn 3 điểm đầu tương ứng với các phút 0, 1, 2
HS:Vẽ đường biểu diễn vào vở
GV: Gọi HS lên bảng xác định tiếp các điểm
HS: Lên bảng xác định tiếp các điểm
GV:Lưu ý hướng dẫn HS vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến trên bảng có kẻ ô vuông,vừa phân tích bảng số liệu,vừa vẽ đường biểu diễn nên làm mẫu cho HS quan sát sau đó HS tự vẽ vào

GV: Chiếu đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian khi nóng chảy.

Phân tích kết quả thí nghiệm
GV: Dựa vào kết quả đường biểu diễn hướng dẫn thảo luận các câu C1, C2, C3, C4
GV: C1: khi được đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đương biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thăng nằm nghiêng hay nằm ngang
HS: Nhiệt độ của băng phiến tăng dần