dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ly9.tuan29.t56 mien phi,tai lieu ly9.tuan29.t56 mien phi,bai giang ly9.tuan29.t56 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/17/2015 10:23:50 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần : 29 Ngày soạn : 17/03/2015
Tiết : 56 Ngày dạy : 20/03/2015


BÀI 48:MẮT
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :
- Nêu được mắt có hai bộ phận quan trọng nhất là thuỷ tinh thể và màng lưới.
- Nêu được sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và máy ảnh.
- Nêu được mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa, gần khác nhau.
2. Kĩ năng :
- Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu bộ phận quan trong của cơ thể là mắt theo khía cạnh vật lí.
- Biết cách xác định điểm cực cận và điểm cực viễn bằng thực tế.
3. Thái độ :
- Nghiêm túc,chú ý nghe giảng.
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên:
- Nội dung kiến thức bài học
- Tranh mô phỏng cấu tạo của mắt.
2. Học sinh :
- Đọc bài trước khi lên lớp.
- Làm bài tập trong SBT
III. Tổ chức hoạt động dạy và học :
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp
9A1:
9A2:

9A3:
9A4:
2. Kiểm tra bài cũ : Không kiểm tra
3. Tiến trình:

GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1 :Giới thiệu bài mới(1ph)

Mắt có những đặc điểm nào giống máy ảnh=>Bài mới
- HS lắng nghe


Hoạt động 2 : Tìm hiểu cấu tạo của mắt.(15ph)

Yêu cầu học sinh đọc tài liệu, quan sát tranh vẽ và trả lời câu hỏi:
+ Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì?
+Bộ phận nào của mắt đóng vai trò như TKHT? tiêu cự của nó thay đổi như thế nào?
+ Anh của vật mà mắt nhìn thấy hiện ở đâu?
- Gọi học sinh nhắc lại và cho ghi
+ Về cấu tạo mắt và máy ảnh có gì giống và khác nhau?
- Yêu cầu học sinh làm C1
- Tìm hiểu thông tin sgk kết hợp với tranh vẽ. Gnhau: thể thuỷ tinh , vật kính đều bằng TKHT
Phim & màng lưới đều có tác dụng hứng ảnh
I./ Cấu tạo của mắt
1. Cấu tạo
- Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ tinh và màng lưới
+ Thể thuỷ tinh là thấu kính hội tụ, nó phồng lên dẹp xuống để thay đổi tiêu cự
+ Màng lưới ở đáy mắt tại đó ảnh hiện lên rõ nét
2. So sánh mắt và máy ảnh
C1: Thể thuỷ tinh, vật kính đều bằng TKHT
Phim và màng lưới đều có tác dụng hứng ảnh

Hoạt động 3: Tìm hiểu sự điều tiết của mắt.(5ph)

Nghiên cứu tài liệu trả lời câu hỏi:
+ Để nhìn rõ vật thì mắt phải thực hiện quá trình gì?
+ Sự điều tiết của mắt là gì?
- Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm thực hiện câu C2. Giáo viên nhận xét và kết luận.
 - Mắt phải điều tiết
- Vẽ hình rút ra được : vật càng dật xa tiêu cự càng lớn và ngược lại
II./ Sự điều tiết của mắt: là sự thay đổi tiêu cự của thể thuỷ tinh để ảnh rõ nét trên màng lưới

Hoạt động 4 : Điểm cực cận và điểm cực viễn.(10ph)

- Điểm cực viễn là gì?
- Khoảng cực viễn là gì?
Thông báo người mắt tốt khi nhìn các vật ở xa không phải điều tiết
Điểm cực cận là gì?
Khoảng cực cận là gì?
Gọi 1 số học sinh xác định điểm cực cận và khoảng cực cận của mình.
- Là điểm xa nhất mà mắt nhìn thấy được
- Dựa vào tài liệu trả lời
- Làm C4

III./ Điểm cực cận và điểm cực viễn
1.Cực viễn
- Điểm xa nhất mà ta có thể nhìn rõ được khi không điều tiết gọi là điểm cực viễn. ( Cv ) M
-Khoảng cực viễn là khoảng cách từ điểm cực viễn đến mắt ( 0Cv )
2. Cực cận : Là điểm gần nhất mà mắt còn nhìn rõ vật (Cc)
- Khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt gọi là khoảng cực cận ( 0 Cc )

Hoạt động 5 : Vận dụng(10ph)

- Gọi học sinh lên bảng vẽ hình tóm tắt đầu bài và làm C5
- Nếu còn thời gian yêu cầu học sinh thảo luận làm C6

C5: OA = 20m = 200cm Từ hình vẽ ta có
AB = 8m = 800cm Tam giác ABO đồng dạng