dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ly9.tuan31.tiet59 mien phi,tai lieu ly9.tuan31.tiet59 mien phi,bai giang ly9.tuan31.tiet59 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 9:14:57 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần : 31 Ngày soạn : 28/03/2015
Tiết : 59 Ngày dạy : 01/04/2015


BÀI 51: BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :
- Vận dụng kiến thức để giải các bài tập định tính và định lượng về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, về thấu kính và các dụng cụ quang học đơn giản.
- Thực hiện được các phép tính quang hình học.
- Giải thích được một số hiện tượng và một số ứng dụng của hiện tượng quang hình học.
2. Kĩ năng :
- Giải các bài tập về quang hình học.
3. Thái độ :
- Nghiêm túc,chú ý nghe giảng.
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên:
- Nội dung kiến thức bài học
- Các bài tập liên quan đến kiến thức.
2. Học sinh :
- Đọc bài trước khi lên lớp.
- Làm bài tập trong SBT
III. Tổ chức hoạt động dạy và học :
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp .(1ph)
9A1:
9A2:

9A3:
9A4:
2. Kiểm tra bài cũ : (5ph)
Kính lúp có đặc điểm gì?Cách quan sát vật qua kính lúp?
3. Tiến trình:

GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1 :Giới thiệu bài mới(1ph)

Để củng cố kiến thức bài học=>bài tập
- HS lắng nghe


Hoạt động 2 : Giải bài 1(10ph)

* Nội dung phụ đạo
- Để giúp nắm vững đề bài , có thể nêu câu hỏi sao và cho cả lớp trao đổi :
-Trước khi đổ nước , mắt có thấy tâm O của đáy bình không ?
- Vì sao khi đổ nước thì mắt lại nhìn thấy O ?
- Theo dõi hs vẽ mặt cắt dọc của bình với chiều cao và đường đáy bình đúng theo tỉ lệ 2/5
- Theo dõi và lưu ý hs vẽ đường thẳng biểu diễn mặt nước đúng khoảng ¾ chiều cao bình .
- Nêu gợi ý :nếu sau khi đỗ nước vào
bình mà mắt vừa vặn nhìn thấy tâm O của đáy bình hãy vẽ tia sáng xuât phát từ O tới mắt
a) từng hs đọc kỉ đề bài để nắm các dữ kiện đã cho và yêu cầu mà đề bài đòi hỏi .
b)Tiến hành giải như gợi ý trong SGK Mắt


O

I. Bài tập 1 :

O

Hoạt động 3: Bài tập 2 :(15ph)

* Nội dung phụ đạo
- Hướng dẫn hs chọn tỉ lệ xích thích hợp , chẳng hạn lấy tiêu cự 3 cm thì vật AB cách thấu kính 4 cm , còn chiều cao của vật AB là số nguyên lần mm ở đây ta lấy AB là 7 mm
- Quan sát và giúp đỡ hs dùng hai trong ba tia đã học để vẽ ảnh của vật AB ( hình 51 .2 là hình vẽ đúng theo tỉ lệ
- Theo hình vẽ trên ta có :
- Chiều cao của vật AB = 7mm
- Chiều cao của ảnh A’B’ =21mm = 3 AB
- Tính xem ảnh cao gấp mấy lần vật :
Hai tam giác OAB và O A’B’ đồng dạng với nhau nên :  (1)
Hai tam giác F’IO và F’A’B’ đồng dạng với nhau

 (2)Từ (1) và (2) ta có 
Thay các giá trị ta có : OA = 16 cm ; OF’ =12cm
OA’= 48 cm hay OA’ = 3 OA vậy ảnh gấp ba lần vật
Từng hs đọc kĩ đề bài để nắm các dữ kiện đã cho và yêu cầu mà đề bài đòi hỏi .Từng hs vẽ ảnh của vật AB đúng tỉ lệ kích thước đã cho

c) Đo chiều cao của vật , của ảnh trên hình vẽ và tính tỉ sô chiều cao và chiều cao của vật
II. Bài tập 2 :

Theo hình vẽ trên ta có :
-Chiều cao của vật AB = 7mm
-Chiều cao của ảnh A’B’ =21mm = 3 AB
-Tính xem ảnh cao gấp mấy lần vật :
Hai tam giác OAB và O A’B’ đồng dạng với nhau nên :  (1)
Hai tam giác F’IO và F’A’B’ đồng dạng với nhau

 (2)Từ (1) và (2) ta có 
Thay các giá trị ta có : OA = 16 cm ; OF’ =12cm thì ta tính được
OA’= 48 cm hay OA’ = 3 OA vậy ảnh gấp ba lần vật


Hoạt động 4 : Bài