dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Mẫu bài thi tìm hiểu Di Linh mien phi,tai lieu Mẫu bài thi tìm hiểu Di Linh mien phi,bai giang Mẫu bài thi tìm hiểu Di Linh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 7:36:14 AM
Filesize: 0.09 M
Download count: 32
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
THỂ LỆ
Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử huyện Di Linh giai đoạn 1945-2015”
 
Thực hiện Kế hoạch số  - KH/HU ngày    /3/2015 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Di Linh về triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử huyện Di Linh giai đoạn 1945-2015”;  Căn cứ Quyết định số - QĐ/HU ngày  tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Di Linh V/v Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi thi “Tìm hiểu lịch sử huyện Di Linh giai đoạn 1945-2015”, Ban Tổ chức cuộc thi thông báo Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử huyện Di Linh giai đoạn 1945-2015” như sau:
 1. Đối tượng dự thi:
Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trong và ngoài huyện. (Các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham dự cuộc thi).
2. Hình thức thi: Hình thức thi (gồm hai phần)
- Phần thi trắc nghiệm với 20 câu hỏi (Có các phương án trả lời kèm theo). 
- Phần thi tự luận (với 02 câu hỏi): Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Có thể viết tay hoặc đánh máy với dung lượng tối đa 2.000 từ và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.
3. Yêu cầu về bài dự thi:
 - Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, tuổi, dân tộc, giới tính, nghề nghiệp, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú, số điện thoại (nếu có) của người dự thi. 
- Người dự thi trả lời đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm của Ban Tổ chức cuộc thi và 02 câu hỏi thi tự luận bằng hình thức viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt trên giấy khổ A4, đóng bìa.
- Bài dự thi không hợp lệ là những bài photocopy, sao chép giống nhau, các bài đã được đăng trên các tạp chí, sách, báo, internet hoặc không trả lời đầy đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm và 02 câu hỏi thi tự luận của Ban tổ chức cuộc thi.
4. Cách thức đánh giá kết quả.
- Kết quả của cuộc thi được đánh giá với tổng số điểm tối đa của 2 phần thi là 60 điểm.
+ Phần thi trắc nghiệm 30 điểm (trả lời đúng 01 câu được 1,5 điểm).
+ Phần thi tiểu luận 30 điểm (tối đa mỗi câu 15 điểm).
5. Thời gian phát động và nhận bài thi:
5.1 Thời gian phát động cuộc thi: Tháng 3/2015 và kết thúc vào dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2015.
5.2 Thời gian nhận bài dự thi:
- Các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị tổng hợp số lượng bài thi, chấm sơ loại, lưu bài sơ loại tại đơn vị để báo cáo Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện và gửi 20 bài có chất lượng cao nhất về Ban Tuyên giáo Huyện ủy Di Linh (cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi) trước ngày 10/5/2015 (Đối với ngành giáo dục - Đào tạo huyện chọn 50 bài xuất sắc nhất gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện).
- Bài dự thi gửi trực tiếp (hoặc qua đường Bưu điện) về các TCCS Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.
- Bài dự thi các cá nhân ngoài huyện gửi trực tiếp (hoặc qua đường Bưu điện) về Ban Tuyên giáo Huyện ủy Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đến hết ngày 10/5/2015.
6. Cơ cấu giải thưởng, gồm:
         - 01 giải nhất:                                          5.000.000đ        
         - 02 giải nhì, mỗi giải:                              3.000.000đ
         - 05 giải ba, mỗi giải:                               2.000.000đ
         - 10 giải khuyến khích, mỗi giải:             1.000.000đ

 Nơi nhận:        TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c) TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
- Ủy ban ND huyện;
- Phòng VH, TTVH;
-  Mặt trận và các đoàn thể huyện;
- Các TCCS Đảng trực thuộc;
- Phòng giáo dục - Đào tạo;
- Lưu VPHU, BTG.HU.
  Hà Văn Duyên


       
PHẦN THI TỰ LUẬN
Câu 1: Ông, bà, anh, chị, đồng chí cần làm gì đề giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử  70 năm qua của quân và dân huyện Di Linh?
Câu