dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Mẫu báo cáo thành tích tặng bằng khen, giấy khen mien phi,tai lieu Mẫu báo cáo thành tích tặng bằng khen, giấy khen mien phi,bai giang Mẫu báo cáo thành tích tặng bằng khen, giấy khen mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 3:30:09 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………... , ngày tháng năm 2015

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng Bằng khen (giấy khen) của Ủy ban nhân dân…

I/ SƠ YẾU LÝ LỊCH:
Họ và tên:
Ngày sinh: … . Giới tính: …
Quê quán: …
Trú quán: ….
Đơn vị công tác: …..
Chức vụ: …
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: …
Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: không.
II/. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1. Quyền hạn nhiệm vụ được giao:
Hiệu trưởng, quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo qui định của Điều lệ trường Tiểu học.
Hoặc Giáo viên dạy lớp, dạy chuyên, dạy môn…chủ nhiệm…
* Sơ lược thành tích của đơn vị:
Tập thể cán cán bộ công chức của nhà trường luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Trong lao động sư phạm luôn cố gắng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công, có ý thức tốt trong phong trào thi đua do ngành phát động.
Nhà trường luôn có sự chỉ đạo và theo dõi thường xuyên việc thực hiện các cuộc vận động của ngành. Phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Luôn giữ vững mối quan hệ với cấp ủy và chính quyền đoàn thể các cấp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong ngành.
Nghiêm túc chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội trong nhà trường trong những năm qua không để xảy ra những tiêu cực, không có trường hợp vi phạm pháp luật Nhà nước.
Đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, trọng tâm là tổ chức tốt ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý và giảng dạy, đầu tư thiết bị phục vụ đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng công tác đạo đức, giáo dục thể chất cho học sinh.
Sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công chức toàn ngành đã góp phần tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
Chất lượng giáo dục của trường luôn được duy trì ở mức cao, tỉ lệ học sinh bỏ học từng năm; không có học sinh bỏ học và thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục.
Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương về chuyên môn và sự giúp đỡ kịp thời của phụ huynh học sinh trong việc thực hiện giáo dục đạo đức học sinh.
Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các ban ngành đoàn thể của địa phương và phụ huynh học sinh trong việc thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường.
Các thành viên trong nhà trường có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Các phong trào thi đua do ngành phát động trong năm học đã được nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc, có nhiều sáng kiến, cải tiến, đổi mới phương pháp dạy và học đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học.
Quán triệt thực hiện tốt các cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tham gia tích cực trong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
2. Thành tích đạt được của cá nhân: (ngoài những qui định chung CBGV có thể khia thêm những thành tích nổi bật khác của cá nhân)
Bản thân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua trong ngành và tại đơn vị công tác. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tham gia tích cực trong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện,