dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an mau giao an tich hop mien phi,tai lieu mau giao an tich hop mien phi,bai giang mau giao an tich hop mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/4/2015 8:31:24 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


Trang bìa 1
 Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5)
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH Mẫu số 7.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


GIÁO ÁN SỐ:.............................
Thời gian thực hiện:.................................................
Tên bài học trước:.....................................................
..............................................................................
Thực hiện từ ngày........ đến ngày ...........


TÊN BÀI: .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:.....................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:..............................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.

TT
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI GIANHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


1
Dẫn nhập
( Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
........................................
2
Giới thiêu chủ đề
( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)
.........................................
........................................
..........................................
..........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
..........................................
3
Giải quyết vấn đề
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)
.........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................

4
Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức
.......................................
.......................................
......................................
- Củng cố kỹ năng rèn luyện
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
........................................
......................................
.......................................
5
Hướng dẫn tự học

......................................................................
....................................................................
....................................................................
.....................................................................III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
Ngày.....tháng ........năm........
GIÁO VIÊN