dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an MẨU KH BDTX GV 2016-2017 mien phi,tai lieu MẨU KH BDTX GV 2016-2017 mien phi,bai giang MẨU KH BDTX GV 2016-2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/28/2017 2:07:50 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS năm học 2016 - 2017
( chú ý đây chỉ là gợi ý , những phần chữ đỏ là ghi chú, hoặc hướng dẫn cho gv xem, khi thực hiện phải xóa đi.)

Họ và tên:.
Chức vụ: Giáo viên.
Môn: .
Tổ:.
Trường: THCS LỘC HƯNG, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Thuận lợi:
Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THCS Lộc Hưng, tổ trưởng chuyên môn và sự động viên giúp đỡ của đồng nghiệp trong việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;
Một số tài liệu tham khảo phục vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hiện có sẵn trong thư viện nhà trường;
Khó khăn: (chú ý: khó khăn với tư cách cá nhân)
Đây là vấn đề mới (nội dung 3) cho nên….
Điều kiện về máy vi tính hỗ trợ cho giáo viên còn . . . . . . .


HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
Thông qua hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường và chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động học tập . . . . . .
Thông qua bồi dưỡng tập trung nhằm tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên; có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG .
1. Nội dung bồi dưỡng khối kiến thức bắt buộc (60 tiết)
STT
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
ĐỊA ĐIỂM
THỜI GIAN
SỐ TIẾT

1
Nội dung 1: do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

Hè năm 2016
30

a
Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng.
Hội trường 29/4 - UBND Huyện
Hè năm 2016


b
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021 của cả nước; những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.
Hội trường 29/4 - UBND Huyện
Hè năm 2016


c
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Hội trường 29/4 - UBND Huyện
Hè năm 2016


d
Quán triệt chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hội trường 29/4 - UBND Huyện
Hè năm 2016


e
Thông tin thời sự trong nước và quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2016.
Hội trường 29/4 - UBND Huyện
Hè năm 2016


2
Nội dung 2: do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định


30

a
Tập huấn về kĩ thuật tổ chức các hoạt động theo nhóm và tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động của HS cấp THCS.
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tháng 09/2016


b
Tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 7.
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tháng 2/2017


c
Tập huấn về võ cổ truyền cho GV thể dục THCS và THPT
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tháng 2/2017


 d
Tập huấn tăng cường về giáo dục kĩ năng sống cho GV trung học
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tháng 2/2017


2. Nội dung bồi dưỡng khối kiến thức tự chọn (60 tiết)


ĐUN
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
PHƯƠNG PHÁP
THỜI GIAN TỰ HỌC
LÝ THUYẾT
THỰC HÀNH

THCS
1
( Ở phần này gv tự ghi tên mỗi module và từng phần, ví dụ như sau )
Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch bài học.
Những thông tin cơ bản phục vụ bài học

Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài học
Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài học



- Tự học thông qua nghiên cứu tài liệu, sách tham khảo
- Tự học qua mạng internet, qua đồng nghiệp.
-