dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Mol

Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Mol mien phi,tai lieu Mol mien phi,bai giang Mol mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 8:08:53 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 26 Mol
Ngày giảng: 10/12

A/ Mục tiêu:
1. HS biết được các kháI niệm: Mol, khối lượng mol, thể tích mol của chất khí.
2. Vận dụng các khái niệm trên để tính được khối lượng mol của các chất, thể tích khí (ở đktc)
3. Củng cố các kĩ năng tính phân tử khối và củng cố về công thức hh của đơn chất và hợp chất B/ Chuẩn bị:
- HS: Bảng nhóm; bút dạ.
C/ Phương pháp:
D/ Tiến trình tổ chức giờ học:
I. ổn định lớp:
II. Kiểm tra : ko
III. Các hoạt động học tập
Hoạt động của GV và HS
Nội dung


GV thuyết trình vì sao phảI có khái niệm về mol
GV nêu khái niệm mol

HS đọc phần em có biết để hình dung con số 6.1023 to lớn nhường nào

GV ? 1 mol nguyên tử nhôm có chứa bào nhiêu nguyên tử nhôm
? 0,5 mol phân tử CO 2 có chứa bào nhiêu phân tử CO2.
HS trả lời

HS làm bài tập vào vở

GV gọi HS trả lời

HS khoanh vào đầu câu 1; 3
GV: Định nghĩa kl molGV: Gọi từng HS làm phần ví dụ:
- Em hãy tính nguyên tử khối của oxi, khí cacbonic, nước và điền vào cột 2 của bảng sau:

Phân tử khối
Khối lượng mol

O2

CO2

H2O
GV: ?Em hãy s2 phân tử khối của một chất với kl mol của chất đó.
HS trả lời.
Bài tập 2:
Tính khối lượng mol của các chất: H2SO4, Al2O3, C6H12O6, SO2.

GV: Gọi 2 HS lên bảng làm, đồng thời chấm vở của 1 vài HS.

GV: Lưu ý HS là phần này chỉ nói đến thể tích mol của chất khí (sử dụng phấn màu để gạch dưới từ chất khí trong đề mục)

GV hỏi: Theo em hiểu thì thể tích mol chất khí là gì?
HS trả lời

GV: Em hãy quan sát hình 3.1 và nhận xét (có thể gợi ý HS nhận xét, để HS rút ra được):
- Các chất khí trên có kl mol khác nhau, nhưng thể tích mol (ở cùng đk ) thì bằng nhau.

GV nêu:GV: Gọi 1 HS lên viết biểu thức:I/ Mol là gì?
Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó
(Con số 6.1023 được gọi là số avogađro; Kí hiệu là N)Bài tập 1: Em hãy khoanh vào trước những câu mà em cho là đúng trong số các câu sau:
Số nguyên tử sắt có trong một mol nguyên tử sắt bằng số nguyên tử magie có trong có trong một mol nguyên tử magie.
Số nguyên tử oxi có trong một mol phân tử oxi bằng số nguyên tử đồng có tron một mol nguyên tử đồng
0,25 phân tử nước có 1,25.1023 phân tử nước

III/ Khối lượng mol là gì ?


“Khối lượng mol (kí hiệu là M ) của một chất là kl tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó”


Phân tử khối
Khối lượng mol

O2

CO2

H2O
32 đ.v.c

44 đ.v.c

18 đ.v.c
32g

44g

18g

Ví dụ:


Khối lượng mol nguyên tử (hay phân tử ) của một chất có cùng số trị với nguyên tử khối (hay phân