dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Nghị quyết đại hội chi bộ mien phi,tai lieu Nghị quyết đại hội chi bộ mien phi,bai giang Nghị quyết đại hội chi bộ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 10:33:29 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐẠI HỘI
CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
LẦN THỨ II, NHIỆM KÌ 2015 - 2020
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP Thanh Hóa, ngày 24 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT Đại hội Chi bộ trường THPT Nguyễn Huệ lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020) _______

Đại hội chi bộ trường THPT Nguyễn Huệ lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 - 2015 được tiến hành vào ngày 24 tháng 3 năm 2015. Dự Đại hội có: …/7 đảng viên của chi bộ. Đại hội đã nghe trình các dự thảo: - Báo cáo chính trị của chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2010-2015 - Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015 Sau khi thảo luận, thống nhất các nội dung tại đại hội; Đại hội chi bộ trường THPT Nguyễn Huệ, lần thứ II ( nhiệm kỳ 2015-2020)
QUYẾT NGHỊ I. Đại hội tán thành báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời Quyết Nghị các mục tiêu, giải pháp đến năm 2020 dạt được các chỉ tiêu sau: 1. Mục tiêu tổng quát: - Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng-chính trị, nâng cao ý thức chấp hành tốt các đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước; nội quy của nhà trường; giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, thương yêu, tương trợ lẫn nhau. - Đẩy mạnh phong trào cải tiến phương pháp giảng dạy, chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao năng lực quản lý và chất lượng đào tạo; tạo bước chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng, thu hút nhiều học sinh đến học; cải tạo cơ sở vật chất trường-lớp, đáp ứng yêu cầu phục vụ giảng dạy, học tập trong giai đoạn mới, phát huy tốt công tác xã hội hóa giáo dục. - Chi bộ tiếp tục phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác phát triển đảng viên. 2. Mục tiêu cụ thể: - Về công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng - chính trị: • 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chấp hành nghiêm túc đường lối. chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, cũng như các qui định của ngành và nội qui của cơ quan. • 100% cán bộ, đảng viên, đều là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. • Mỗi năm học có 60-70 % học sinh có hạnh kiểm khá , tốt - Về giảng dạy và học tập: + Về học sinh: phấn đấu duy trì tỉ lệ các mặt hàng năm học, như sau: • Tuyển sinh đủ chỉ tiêu mỗi năm từ 2 lớp 10 trở lên
Duy trì sĩ số: trên 95%
• Lên lớp thẳng: 90% • Học sinh tốt nghiệp THPT: 85% • Xếp loại Học lực: giỏi 1%, khá 10 -15 %, yếu 10 - 15 % , trung bình số còn lại, không có học sinh học lực kém
• Học sinh giỏi cấp tỉnh: 5 học sinh. • Học sinh đỗ vào các trường đại học 5% trở lên, cao đẳng và THCN từ 60% trở lên + Về giáo viên: • Giáo viên giỏi cấp trường: 5 GV/ năm học • Không có giáo viên xếp loại yếu, kém về chuyên môn.. - Danh hiệu thi đua: • Trường xếp loại tốt về phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và đạt danh hiệu trường tiên tiến trong từng năm học và đến năm 2020 đạt tiên tiến xuất sắc và đạt chuẩn quốc gia • Cá nhân : có ít nhất 70% GV đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên - Công tác xây dựng Đảng: • Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, kết nạp từ 3 đến 5 đ/c đảng viên mới. 100% đảng viên dự bị được xét chính thức đúng thời gian quy định. • Kết quả phân loại đảng viên 100% đủ tự cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. - Công tác đoàn thể: • Đoàn TNCSHCM được công nhận Đoàn trường vững mạnh, xuất sắc và được Trung ương đoàn khen đến năm 2020
II. Đại hội thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo chính trị và giao cho: - Bí thư, phó bí thư chi bộ trường THPT Nguyễn Huệ, khóa II ( nhiệm kỳ 2015-2020) căn cứ vào các ý kiến thảo luận, kết quả biểu quyết và kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh và chính thức ban hành các văn bản trong đại hội theo quy định, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu