dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Những nét chung về xã hội phong kiến mien phi,tai lieu Những nét chung về xã hội phong kiến mien phi,bai giang Những nét chung về xã hội phong kiến mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 5:54:11 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày dạy: / 9 /2014
Bài:7-Tiết: 9
Tuần 51/ MỤC TIÊU:
1.1/ Kiến thức:
:HS biết trình bày được những nét chung nhất của xã hội phong kiến phương Đông:
:HS hiểu hình thành và phát triển ,cơ sở kinh tế –xã hội nhà nước phong kiến.
1.2/ Kĩ năng:
- ,2: Giúp hs làm quen với phương pháp tổng hợp, khái quát hoá các sự kiện, biến cố lịch sử từ đó rút ra nhận xét, kết luận cần thiết.
1.3/ Thái độ:
- .2: Giáo dục hs niềm tin và lòng tự hào và truyền thống lịch sử, thành tựu văn hoá mà các dân tộc đã đạt được trong thời kì phong kiến.
2/ NỘI DUNG HỌC TẬP:
Cơ sở kinh tế - xã hội của xã hội phong kiến:
Nhà nước phong kiến
3/ CHUẨN BỊ:
3.1/ Giáo viên: kiến thức bài cũ và nội dung bài mới.
3.2/ Học sinh: kiến thức bài cũ và nội dung bài mới.
4/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1/ Ổn định tổ chức kiểm diện hs
7A1:…………………………………………………………………..7A2:…………………………………………………………………………….
7A3:…………………………………………………………………..7A 4:……………………………………………………………………………..
4.2/ Kiểm tra miệng: (5p)
Câu hỏi
Đáp án

? Em hãy trình bày về quá trình hình thành và phát triển của Campuchia ? ( 7đ )
* Bài tập:
2/ Thời kì thịnh vượng của Lào được thể hiện qua những đặc điểm nào sau đây : ()
a- Đối nội: chia đất nước thành các mường để cai trị, xây dựng quân đội vững mạnh.
b- Đối ngoại: Giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng, cương quyết chống xâm lược.
c- Cả a và b đều đúng.
-XHPK phương đông và và xã hội phương Tây có những giai cấp nào ?(2đ)

- Từ TK I – IV: Phù Nam.
- Từ TK IV – IX : Chân Lạp ( Tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ, biết khắc chữ Phạn )
+ Nông nghiệp rất phát triển, nhiều kiến trúc độc đáo và mở rộng lãnh thổ bằng vũ lực( 2đ )
- Từ TK XV – 1863 thì suy yếu.
* Đáp án bài tập : câu đúng 1b,c
- Phương Đông : địa chủ - nông dân.
- Phương Tây : lãnh chúa – nông nô


4.3/ Tiến trình bài học:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học

. * Giới thiệu bài. (2p)
Trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người thì giai đoạn phát triển của chế độ phong kiến là một trong những giai đoạn quan trọng. Vậy xã hội phong kiến có những đặc điểm nổi bậc nào ? chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.
* Hoạt động 1: cá nhân, nhóm.
hình thành XHPK (giảm tải)
HS đọc tham khảo SGK
( Nêu và giải quyết vấn đề, so sánh ,thảo luận nhóm ,Giảng giải.)
* Hoạt động 2 : cá nhân.nhóm (15p)
( Nêu và giải quyết vấn đề, vấn đáp
(GV: cho hs đọc mục 2/23
(GV: Tổ chức cho hs thảo luận bàn 3p:
? Hãy nêu điểm giống nhau và khác nhau vè cơ sở kinh tế giữa xã hội phương Đông và xã hội phương Tây ?
(Hs: thảo luận và đại diện lên trình bày, nhận xét và bổ sung
(GV: kết luận và chốt ý
* Giống nhau: Cở sở kinh tế là nông nghiệp kết hợp chăn nuôi và một số nghề thủ công.
* Khác nhau:
+ Ở phương Đông : sản xuất bị bó hẹp trong các công xã nông thôn.
+ Ở phương Tây : sản xuất bị bó hẹp trong các lãnh địa.
GV:Lúc bấy giờ ruộng đất nằm trong tay giai cấp nào?
? XHPK phương đông và và xã hội phương Tây có những giai cấp nào ?
(Hs: có 2 giai cấp
- Phương Đông : địa chủ - nông dân.
- Phương Tây : lãnh chúa – nông nô.
? Phương thức bóc lột của giai cấp thống trị là gì ?
(Hs: là địa tô ( Phát canh thu tô )
(GV: kết luận giải thích cho hs hiểu hình thức phát canh thu tô.
* Hoạt động 3 : cá nhân,. (16p)
( Nêu và giải quyết vấn đề, ,Giảng giải.)
(GV: cho hs đọc mục 3/24
(GV: