dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Phân công trực trường ban đêm tháng 4-2015 mien phi,tai lieu Phân công trực trường ban đêm tháng 4-2015 mien phi,bai giang Phân công trực trường ban đêm tháng 4-2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 8:46:52 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THPT TIỂU CẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

"BẢNG PHÂN CÔNG GV, CNV TRỰC TRƯỜNG BAN ĐÊM - THÁNG 04/2015"
"T
T" "T
4" "T
5" "T
6" "T
7" "C
N" "T
2" "T
3" "T
4" "T
5" "T
6" "T
7" "C
N" "T
2" "T
3" "T
4" "T
5" "T
6" "T
7" "C
N" "T
2" "T
3" "T
4" "T
5" "T
6" "T
7" "C
N" "T
2" "T
3" "T
4" "T
5" "TC
/
GV"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Đoàn Hải Âu x x 2
2 Thạch Bôpha x x 2
3 Diệp Phụng Cầu x x 2
4 Đặng Văn Châu x x 2
5 Thạch Tuấn Cường x x 2
6 Trần Huy Cường x x 2
7 Nguyễn Quốc Dũ x x 2
8 Kim Dương x x 2
9 Kiên Quốc Huy 0
10 Thạch Kayla x x 2
11 Trần N Thanh Lâm x 1
12 Trần Văn Lâm 0
13 Nguyễn Văn Luận x 1
14 Ng Ngọc Lương x 1
15 Nguyễn Văn Minh x 1
16 Trương Trọng Nam x 1
17 Nguyễn Văn Nâu x 1
18 Phạm Ngọc Nên x x 2
19 Huỳnh Vũ Nguyên 0
20 Nguyễn Văn Nhủ 0
21 Phùng Văn Nỉ x x 2
22 Ng Thanh Phương x x 2
23 Kim Sanh x x 2
24 Nguyễn Thành Tài x x 2
25 Lê Thành Tân x x 2
26 Ng Thanh Thức x x 2
27 Dương Văn Toàn x x 2
28 Lâm Văn Trí x x 2
29 Nguyễn Ngọc Trí x x 2
30 Nguyễn Văn Trong x x 2
31 Viên Hồng Trường x x 2
32 Nguyễn Đức Tuấn x x 2
33 Phạm Ngọc Tuấn x x 2
34 Huỳnh Văn Túy x x 2
35 Thạch Văn x x 2
36 Đoàn Công Vũ x x 2
37 Thạch Thanh Vũ 0
38 Tô Quang Vựng x x 2
TỔNG/ ĐÊM: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 60
GHI CHÚ:
* Thời gian trực bắt đầu từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau HIỆU TRƯỞNG
* "Đề nghị GV, CNV thực hiện nghiêm túc công tác trực trường"