dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Phản ứng của chất mien phi,tai lieu Phản ứng của chất mien phi,bai giang Phản ứng của chất mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 8:01:55 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 18 Phản ứng hoá học
Ngày giảng: 8/11

A/ Mục tiêu:
1. Biết được phản ứng hoá học là một quá trình biến đổi chất này thành chất khác
2. Biết được bản chất của phản ứng hoá học là sự thay đổi về liên kết giữa các nguyên tử, làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.
3. Rèn luyện kĩ năng viết phương trình chữ, qua việc viết được pt chữ, HS phân biệt được các chất than gia và tạo thành trongn một p/ư hoá học.
B/ Chuẩn bị
Hoá chất: Al , dd HCl
Dụng cụ: ống nghiệm ; kẹp gỗ
- GV: Chuẩn bị tranh H2.5/48
C/ Phương pháp: Đàm thoại, ng/cứu .
D/ Tiến trình tổ chức giờ học:
I. ổn định lớp:
II. Kiểm tra :
Hiện tượng vật lí là gì? Hiện tượng hoá học là gì? (Cho mỗi loại một ví dụ minh hoạ)
Chữa bàI tập 3:
+ Giai đoạn 1: Nến = Nến = nến
(rắn) (lỏng) (hơI)
+ Giai đoạn 2: “ HơI nến cháy trong không khí sinh ra khí cacbon đioxit và hơI nước là hiện tượng hóa học”
Paraphin + Oxi ( Nước + cacbon đioxit
Các HS khác nhận xét, GV cho đIểm

III. Các hoạt động học tập
Hoạt động của GV và HS
Nội dung


GV: Thuyết trình

GV giới thiệu p/t chữ bàI tập 2/47
Lưu huỳnh + Oxi ( Lưu huỳnh đioxit
(Chất tham gia ) (Sản phẩm)

GV yêu cầu HS viết p/t chữ của 2 h/t hoá học còn lại ở bt2
GV Giới thiệu cách đọc pt chữ

GV yêu cầu HS làm bàI luyện tập 1:


HS làm bàI
a) Rượu etylic + Oxi ( to Nước +cacbonic
c) Nhôm + Oxi ( to nhôm oxit
d) Nước ĐIửn phân Hidro + Oxi


GV chấm vở môt số HS và gọi HS lên chữa bàI

Lưu ý: Ghi đIều kiện của p/ư lên dấu (

HS đọc p/t chữ

GV: Yêu cầu HS quan sát hình 2.5/48
? Trước p/ư (hình a) có những p/tử nào? Các nguyên tử nào liên kết với nhau?

?Trong p/ư (hình b) Các ng/tử nào lk với nhau? So sánh số ng/tử hiđrô và oxi trong p/ư và trước p/ư

? Sau p/ư có các p/tử nào? Các nguyên tử nào liên kết với nhau?
? Em hãy so sánh chất tham gia và sản phẩm về: Số nguyên tử mỗi loại; Liên kết trong phân tử
HS:
ở hình (a) trước p/ư có 2 p/tử hiđrô và 1 p/tử oxi; 2 nguyên tử hiđro liên kết với nhau tạo 1 p/tử hiđro; 2 nguyên tử oxi liên kết với nhau tạo 1 p/tử oxi
Trong p/ư các nguyên tử chưa lk với nhau; số ng/tử oxi và hiđro ở (b) bằng số nguyên tử hiđrô và oxi ở (a)
Sau p/ư có các p/tử nước được tạo thành; trong đó 2 ng/tử hiđrô lk với 1 ng/tử oxi
L/k giữa các ng/tử thay đổi; Số ng/tử mỗi loại ko thay đổi
GV: Vậy ng/tử được bảo toàn
=> HS rút ra KL về bản chất của p/ư hh.


GV: