dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CÁN BỘ, VIÊN CHỨC mien phi,tai lieu PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CÁN BỘ, VIÊN CHỨC mien phi,bai giang PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CÁN BỘ, VIÊN CHỨC mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/25/2017 2:54:07 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN
SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Thông tin tuyển dụng
Dạng lao động:
(công chức, viên chức,nhân viên, cán bộ cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách)
Số hiệu cán bộ, công chức (số thẻ):
Quyết định tuyển dụng số:
Ngày quyết định tuyển dụng:
Đơn vị công tác:
Ngày công tác đơn vị hiện tại:
Nguồn cán bộ (tại chỗ, tăng cường, hưu trí mất sức):
Thông tin chung
Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):
Tên gọi khác (nếu có):
Bí danh (nếu có):
Sinh ngày: ....... tháng ...... năm ......... , Giới tính (nam, nữ):………….
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Tôn giáo:
□ Biết nói tiếng dân tộc. Tên tiếng dân tộc:.....................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Nơi ở hiện nay:
Điện thoại:
Tham gia đại biểu HĐND cấp:
□ Tham gia cấp ủy ở xã
Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng:
Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:
Ngày tuyển dụng: ....... / ....... / ........,
Cơ quan tuyển dụng: ...........................................................................................................
Chức vụ (chức danh) hiện tại:
Chức vụ kiêm nhiệm:
Công việc chính đang làm:
Công việc đã làm lâu nhất:
Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:
(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, ... và làm việc gì trong tổ chức đó).
Tham gia tổ chức khác:
Ngày nhập ngũ: .... / .... / ....... Ngày xuất ngũ: .... / ... / .......
Quân hàm cao nhất:
Danh hiệu được phong tặng cao nhất:
(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thấy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú ...)
Sở trường công tác:
Tình trạng sức khỏe:
Cao(m) :
Cân nặng(kg):
Nhóm máu:
Là thương binh hạng:
Là con gia đình chính sách:
(Con thương binh, con liệt sĩ, con người có công)
Số chứng minh nhân dân:
Ngày cấp:
Số sổ BHXH:
Chức vụ Đoàn Thanh niên CS HCM (Bí thư, Phó bí thư):
Chức vụ Công Đoàn:
(Chủ tịch công đoàn Ngành, Phó chủ tịch công đoàn Ngành, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở)
Chức vụ ban nữ công:
Lương – Phụ cấp
Cơ quan ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch:
Quyết định bổ nhiệm vào ngạch số:
Ngày QĐ bổ nhiệm vào ngạch:
Thời gian bổ nhiệm vào ngạch:
Ngạch công chức (viên chức):
Mã ngạch:
Bậc lương: ......, hệ số: ......., Ngày hưởng .... / .... /.......
Phụ cấp chức vụ:
Phụ cấp khác(PC kiêm nhiệm, PC trách nhiệm, PC công vụ, PC nghề, PC độc hại, PC khu vực, PC thâm niên vượt khung, Phụ cấp thâm niên nghề):
Thời điểm hưởng phụ cấp khác:..........................................................................................................
Hệ số bảo lưu:......................................................................................................................................
Trình độ
□ Đã qua bồi dưỡng an ninh
□ Đã qua bồi dưỡng quốc phòng
Văn hóa (Tiểu học , Trung học cơ sở ,Trung học phổ thông):
Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):
Lý luận chính trị (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) :
Quản lý nhà nước (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự....):
Tin học (Trình độ A, B, C,...):
Trình độ chuyên môn cao nhất:
(TSKH, TS, ThS, cử nhân, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)
Ngoại ngữ (Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C,...):
Quá trình khen thưởng
Người quyết định
Số quyết định
Ngày quyết định
Thành tích
Danh hiệu thi đua
Hình thức
Nội dung

Quá trình kỷ luật
Người quyết định
Số quyết định
Ngày quyết định
Ngày kết thúc
Hình thức
Nội dung
Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ
Tên trường
Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
Từ tháng, năm
- Đến tháng, năm
Hình thức đào tạo
Văn bằng,