dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an phu luc bo sung dgn mien phi,tai lieu phu luc bo sung dgn mien phi,bai giang phu luc bo sung dgn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 7:51:56 PM
Filesize: 0.17 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Các đồng chí hoàn thiện phần việc của mình vào ô tương ứng rồi gửi lại trước thứ 7 ngày 4/4/2015 nhé. Trân trọng cảm ơn các đ/c

Bổ sung, chỉnh sửa phần mô tả hiện trạng
- Bổ sung

Tiêu
Chuẩn
Tiêu chí 1
Chỉ số
Trang
Nội dung bổ sung

I
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
II
1

2

3

4

5
III
1

2

3

4

5

6
IV
1

2

3
V
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
- Chỉnh sửa
Tiêu
Chuẩn
Tiêu chí 1
Chỉ số
Trang
Nội dung bổ sung

I
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
II
1

2

3

4

5
III
1

2

3

4

5

6
IV
1

2

3
V
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bổ sung, chỉnh sửa phần minh chứng.
- Bổ sung
Tiêu
Chuẩn
Tiêu chí 1
Chỉ số
Trang
Tên minh chứng
Nơi ban hành hoặc
Người thực hiện


I
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

II
1


2


3


4


5

III
1


2


3


4


5


6

IV
1


2


3

V
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

- Chỉnh sửa: Thay mã minh chứng cũ bằng mã minh chứng mới là:……