dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Phương trình hóa học mien phi,tai lieu Phương trình hóa học mien phi,bai giang Phương trình hóa học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 8:05:06 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết22 Phương trình hoá học
Ngày giảng: 26/11

A/ Mục tiêu:
HS biết được : PT dùng để biểu diễn P/Ư hoá học, gồm có công thức hoá học của các chất P/Ư và sản phẩm với hệ số thích hợp.
Biết cách lập PTHH khi biết các chất và sản phẩm
3. Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập công thức hoá học
B/ Chuẩn bị:
HS: Ôn tập các kiến thức: Công thức hoá học; ý nghĩa của công thức hh; hoá trị, quy tắc hoá trị
Tranh H2.5
Bảng phụ ghi nội dung bài luyện tập
Cắt các mảnh giấy có ghi số và CTHH như hướng dẫn SBS/130
C/ Phương pháp: Đàm thoại; h/đ nhóm
D/ Tiến trình tổ chức giờ học:
I. ổn định lớp:
II. Kiểm tra :
Phát biểu nội dung ĐLBTKL và biểu thức của ĐL
2 HS lên chữa bài 2,3 (lưu lại dùng cho bài mới )

III. Các hoạt động học tập
Hoạt động của GV và HS
Nội dung

HS. Viết công thức hoá học các chất có trong PTPƯ - dựa vào PT chữ BT3

GV. Theo ĐLBTKL, số ngtử mỗi ngtố trước và sau p/ư không đổi .
? Hãy cho biết số ngtử oxi ở 2 vế PT ( cân bằng
? Bây giờ số số ngtử Mg ở mỗi vế là ? (cân bằng

Bây giờ PT đã lập đúng

GV Cho HS phân biệt các số 2 trong PT (chỉ số hệ số)
GV Treo tranh 2.5 yêu cầu hs lập PT
- Viết PT chữ ; Hiđro + oxi ( nước
- Viết công thức hh các chất có trong P/Ư
H2 + O2 ( H2O.
- Cân bằng PT: 2H2 + O2 ( 2H2O

H/S thảo luận rút ra các bước lập PThh

GV Gọi HS cho biết công thức hh các chất tham gia và sản phẩm


HS nêu cách cân bằngGV Hướng dẫn HS cân bằng với nhóm ngtử
1 HS lên bảng làm
HS khác nx bổ xung
I . Lập phương trình hoá học :
1. Phương trình hoá học :

Mg + O2 ( MgO

Mg + O2 ( 2 MgO

2Mg + O2 ( 2MgO


2Mg + O2 ( 2MgO

2. Các bước lập PTHH
Bước 1 : Viết sơ đồ phản ứng
Bước 2: Cân bằng số ngtử của mỗi ngtố
Bước 3:Viết PTHH.

Bài 1:Biết phot pho khi bị cháy trong oxi thu được h/c đi phot pho penta oxit (Hãy lập phương trình của P/Ư

BG : P + O2 ( P2O5
P + 5O2 ( 2P2O5
4P + 5O2 ( 2P2O5

BT2: Cho sơ đồ p/ư sau
a. Fe + Cl2 ( FeCl3
b. SO2 + O2 ( SO3
c. Na2SO4 + BaCl2 ( NaCl + BaSO4
d. Al2O3 + H2SO4 ( Al2(SO4)3 + H2O
Lập phương trình của các P/Ư trên
BG:
a. 2Fe + 3Cl2 ( 2FeCl3
b. 2SO2 + O2 ( 2SO3
c. Na2SO4 + BaCl2 ( 2NaCl + BaSO4
d. Al2O3 + 3H2SO4 ( Al2(SO4)3 + 3H2O


IV. Củng cố: Chơi trò chơi gián ô chữ vào vi trí thích hợp .(4 nhóm )
a. Al + 3Cl2 ( ?
b. 4 Al + ? ( 2 Al2 O3
c. 2Al(OH)3 ( ? + 3 H2 O
GV Phổ biến luật chơi.
- HS thực hiên .
a. 2