dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an QUOC PHONG 12 TRON BO mien phi,tai lieu QUOC PHONG 12 TRON BO mien phi,bai giang QUOC PHONG 12 TRON BO mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 4:41:22 PM
Filesize: 1.87 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày 18/8/2009
TÊN BÀI : ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: cấu trúc gồm:
I. Đội ngũ tiểu đội
II. Đội ngũ trung đội
+ Kiến thức:
Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo sức mạnh trong chấp hành kỉ luật,kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động. nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.
+ Kĩ năng:
Thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh.
+ Thái độ hành vi (ý thức):
Xây dựng ý thức trách nhiệm, chức kỉ luật của học sinh với nội dung tập luyện của các động tác đội ngũ người và đội ngũ tiểu đội, trung đội, góp phần xây dựng tác phong, nếp sống kỉ luật, kỉ cương của công dân.
2. Yêu cầu: nắm vững nội dung của bài, thực hành thuần thục động tác chỉ huy đơn vị.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1. Nội dung:
I. Đội ngũ tiểu đội
II. Đội ngũ trung đội
2. Trọng tâm:
Đội ngũ trung đội
III. THỜI GIAN
-Tổng số: 2 tiết.
- Phân bố thời gian:
Tiết I. Đội ngũ tiểu đội
Tiết II. Đội ngũ trung đội
-Lên lớp: tập trung.
-Luyện tập: theo tổ.
-Hội thao:
IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức:
- Lên Lớp: tập trung.
- Luyện Tập:
- Hội Thao:
2. Phương pháp:
- Giáo Viên: diển giải, giới thiệu, hỏi đáp, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
- Học Sinh: nghe, ghi chép đầy đủ, trao đổi nhóm, giải quyết vấn đề.
V. ĐỊA ĐIỂM
-Ngoài sân.
VI. VẬT CHẤT
1.Vật chất phục vụ dạy và học: sách giáo khoa, sách giáo viên.
2.Tài liệu căn cứ biên soạn giáo án, học tập, nghiên cứu…
PHẦN 2: THỰC HÀNH BÀI GIẢNG

I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 05 PHÚT
1.Xác định vị trí tập hợp lớp ( trong phòng học), trang phục( đồ thể dục + mang giầy).
2.Phổ biến các quy định: (học tập nghiêm túc)
3.Kiểm tra bài cũ: không
4.Phổ biến ý định bài giảng:
- Bài 1:
- Nội Dung Tiết 1: Đội ngũ tiểu đội

II.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 45 PHÚT
1.Lên Lớp: 45 Phút


Nội dung – thời gian
Phương pháp
Vật chất

 *Đội hình tiểu đội – 40 phút
A. Đội hình tiểu đội hàng ngang 5 phút
* Giáo viên:
Nêu tên đội hình.
Nêu ý nghĩa
Hô và phân tích khẩu lệnh
Giới thiệu cách tập hợp đội hình
Nêu lên những điểm cần chú ý
* Học sinh:
Nghe, quan sát giáo viên giới thiệu đội hình.
Tài liệu căn cứ biên soạn giáo án, học tập, nghiên cứu…B. Đội hình tiểu đội hàng dọc 5 phút
* Giáo viên:
Nêu tên đội hình.
Nêu ý nghĩa
Hô và phân tích khẩu lệnh
Giới thiệu cách tập hợp đội hình
Nêu lên những điểm cần chú ý
* Học sinh:
Nghe, quan sát giáo viên giới thiệu đội hình.
sách giáo khoa, sách giáo viên2. Tổ chức luyện tập……25..phút
KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP

Buổi
Nội dung
Thời gian
Tổ chức và phương pháp
Vị trí và hướng tập
Ký tín hiệu luyện tập
Người phụ trách
Vật chất

01
Hàng dọc
15 phút
Lấy lớp học để lên lớp
Sân trường
Khẩu lệnh
Giáo viênHàng ngang
10


2.Hội Thao .(không có).
III.KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phút
-Giải đáp thắc mắc
-Hệ thống nội dung
Cho câu hỏi để học sinh ôn luyện .
-Nhận xét buổi học.
-Kiểm tra vủ khí ,vật chất,học cụ …


Ngày 25 /8/2009

TÊN BÀI : ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ

Phần 1
Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I. Mục Đích Yêu Cầu:
1) Mục đích :
Giới thiệu cho học sinh những nội dung cơ bản của động tác đội ngũ từng người không có súng, thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản và đổi hướng