dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Sáng kiến kinh nghiệm thể dục tiểu học mien phi,tai lieu Sáng kiến kinh nghiệm thể dục tiểu học mien phi,bai giang Sáng kiến kinh nghiệm thể dục tiểu học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/6/2015 10:28:02 AM
Filesize: 0.12 M
Download count: 42
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

I/ĐẶT VẤN ĐỀ:
Môn thể dục bậc tiểu học có nhiệm vụ trang bị cho học sinh một số tri thức kĩ năng đơn giản cần thiết, nhằm rèn luyện tư thế cơ bản, làm giàu vốn kỹ năng vận động, để các em học tập sinh hoạt có hiệu quả. Trên cơ sở đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho học sinh, phát triển các tố chất thể lực, tạo điều kiện cho các em phát triển bình thường theo quy luật tâm lý, lứa tuổi, giới tính. Ngoài ra còn góp phần rèn luyện cho học sinh nếp sống lành mạnh, vui tươi có ý thức tổ chức kỷ luật và một số phẩm chất đạo đức khác, tạo tiền đề cho quá trình hình thành nhân cách đúng cho học sinh.
Như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng có lời tâm huyết đối với sự nghiệp giáo dục của chúng ta, đó là : “Thể dục là một mục tiêu giáo dục của chúng ta,nó là cơ sở để tiếp thu tốt đức dục, trí dục và mỹ dục”.Bởi vậy chúng ta cần nhận thức sâu sắc mục đích nhiệm vụ yêu cầu của giáo dục thể dục ở trường tiểu học để có những bài tập khoa học, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi cũng như khả năng nhận thức của học sinh.
Từ đó có thể đưa giáo dục thể dục cùng với các mặt giáo dục khác, hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục thể chất trong nhà trường phổ thông.
Đặc thù môn thể dục ở nhà trường phổ thông là biến những kiến thức mà học sinh nắm được thành kỹ năng hoạt động vận động, trên cơ sở đó phát triển thể lực và tăng cường sức khỏe của các em.
Nội dung cơ bản của kiến thức và kỹ năng môn thể dục ở tiểu học bao gồm: Đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung,các bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản, các trò chơi vận động.Những nội dung này xuyên suốt trong chương trình, được bố trí xen kẽ theo dạng “xoáy chôn ốc”, có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, giúp cho việc rèn luyện thể lực hình thành các tư thế cơ bản đúng và trang bị cho học sinh những kỹ năng vận động cơ bản nhất, chuẩn bị tốt cho các hoạt động sau này. Vì Con người là động lực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, là chủ thể của mọi sự sáng tạo, chủ thể của mọi của cải vật chất và văn hoá, chủ thể để xây dựng một xã hội công bằng và nhân ái. Như vậy con người cần được phát triển toàn diện "phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần và trong sáng về đạo đức" (Nghị Quyết TW 2 khóa XII). Trong đó giáo dục thể chất là một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong hệ thống giáo dục con người mới toàn diện của đất nước. Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân nhằm phát triển chất lượng nguồn nhân lực. Bằng những chính sách đúng đắn cùng với sự đi lên của nền kinh tế đất nước, thể lực và tầm vóc của người Việt Nam có những bước phát triển khá trong những năm gần đây. Tuy nhiên, so với các tiêu chuẩn quốc tế thể lực và tầm vóc của người Việt Nam còn thua kém nhiều nước trong khu vực. Tình trạng này nếu chậm khắc phục sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và quá trình hội nhập kinh tế của đất nước. Chỉ thị 36 - CT/TWT ngày 24 - 03 - 1994 của BCH TW ĐCSVN về công tác giáo dục thể dục thể thao đã nêu rõ: "Mục tiêu cơ bản và lâu dài của công tác giáo dục thể dục thể thao là hình thành nên một nền thể dục thể thao phát triển, tiến bộ góp phần nâng cao sức khỏe đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đạt được vị trí xứng đáng trong hoạt động thể thao quốc tế trước hết là khu vực Đông Nam Á".Chính vì thế mà trong những năm gần đây Bộ Giáo dục và đào tạo không ngừng nghiên cứu cải tiến nội dung đổi mới chương trình phương pháp giảng dạy trong trường học các cấp. Đây là một trong những nội dung cơ bản không thể thiếu của hầu hết chương trình giảng dạy thể dục ở các trường phổ thông.Vì vậy giáo dục thể chất là một yếu tố quan trọng góp phần tác động đến sự phát triển thể lực học sinh trong nhà trường. Để đánh giá những tiến bộ của công tác giáo dục thể chất trong nhà trường tìm ra nguyên nhân và biện pháp tăng cường sức khỏe thể lực của học sinh theo tinh thần Chỉ thị 36 : CT/TWT ngày 24-03-1994 của BCH TWĐ, chúng ta cần xác định thực trạng phát triển về thể lực của học sinh hiện nay. Để góp phần thực hiện đúng chiến lược của Bộ Giáo dục và đào