dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an SINH 08/TUẦN 31/TIẾT 60 mien phi,tai lieu SINH 08/TUẦN 31/TIẾT 60 mien phi,bai giang SINH 08/TUẦN 31/TIẾT 60 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 8:16:28 AM
Filesize: 0.09 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 31 Ngày soạn: 27/03/2015
Tiết 60 Ngày dạy: 31/03/2015

BÀI 57 : TUYẾN TỤY, TUYẾN TRÊN THẬN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
- Trình bày được vị trí, chức năng của tuyến tụy, tuyến trên thận có liên quan đến các hoomon mà chúng tiết ra.
2 . Kĩ năng:
- Quan sát và phân tích kênh hình.
- Kĩ năng liên hệ thực tế, hoạt động nhóm.
3. Thái độ: Có ý thức xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ cơ thể.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
1. Giáo viên:
- Tranh phóng to hình 57.1, 57.2
- Tư liệu về tuyến tụy, tuyến trên thận.
2. Học sinh:
- Xem trước bài, soạn bài.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số:
8A2: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8A3: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8A4: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8A5: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8A6: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu vị trí cấu tạo và chức năng của tuyến yên ?
- Nêu vị trí cấu tạo và chức năng của tuyến giáp ?
3. Hoạt động dạy - học:
Mở bài: Tuyến tụy và tuyến trên thận có vai trò quan trọng trong điều hòa lượng đường trong máu . Vậy hoạt động của 2 tuyến này như thế nào ? => Vào bài.
Hoạt động 1: Tuyến tụy.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- GV nêu câu hỏi:
+ Nêu chức năng tuyến tụy mà em biết ?

- GV hướng dẫn HS quan sát h57.1 Đọc thông tin.
+ Phân biệt chức năng nội tiết và ngoại tiết của tuyến tụy ?- GV hoàn thiện lại kiến thức
- GV hướng dẫn HS nghiên cứu thông tin vai trò của hooc môn tuyến tụy .
+ Trình bày tóm tắc quá trình điều hòa lượng đường huyết ở mức ổn định ?

- GV hoàn chỉnh kiến thức
- GV liên hệ tình trạng bệnh lí : Bệnh tiểu đường ; Chứng hạ đường huyết
- HS suy nghĩ. Nêu được:
+ HS nêu được hai chức năng của tuyến tụy là : Tiết dịch tiêu hóa và tiết hoocmôn
- HS quan sát kĩ hình kết hợp thông tin SGK Thảo luận tìm câu trả lời :
+ Chức năng ngoại tiết: Do các tế bào tiết dịch tụy đến ống dẫn. Chức năng nội tiết :Do các tế bào ở đảo tụy tiết các hoocmôn
- Đại diện nhóm phát biểu các nhóm khác bổ sung

- HS dựa vào thông tin SGK, trả lời câu hỏi:

+ Khi đường huyết tăng: Tế bào bê ta tiết isulin. Tác dụng: Chuyển Glucozơ thành Glicogen. Khi đường huyết giảm: Tế bào an pha tiết glucagôn. Tác dụng: Chuyển Glicôgen thành Glucozơ
- Đại diện nhóm phát biểu các nhóm khác nhận xét bổ sung

Tiểu kết:
- Tuyến tụy vừa làm chức năng ngoại tiết vừa làm chức năng nội tiết.
- Chức năng nội tiết do các tế bào đảo tụy thực hiện
+ Tế bào an pha: Tiết Glucagôn
+ Tế bào be ta: Tiết insulin.
- Vai trò của các hooc môn: Nhờ tác dụng đối lập của hai loại hoocmôn mà tỉ lệ đường huyết luôn ổn định. Đảm bảo hoạt động sinh lí của cơ thể diễn ra bình thường

Hoạt động 2 : Tuyến trên thận.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- GV hướng dẫn HS quan sát hình 57.2 trình bày khái quát cấu tạo của tuyến trên thận ?
- GV treo tranh gọi HS lên trình bày
- GV hoàn thiện kiến thức
+ Nêu chức năng của các hoóc môn tuyến trên thận ?
- GV lưu ý HS : Hooc môn phần tủy tuyến trên thận cùng Glucagôn ( tuyến tụy ) điều chỉnh lượng đường huyết khi bị hạ đường huyết
- HS làm việc độc lập với SGK tìm hiểu ghi nhớ cấu tạo tuyến trên thận ?
- Một HS lên mô tả cấu tạo vị trí của tuyến trên tranh. Lớp theo dõi bổ sung.
- HS trình bày lại vai trò của các hoóc môn như phần thông tin.

Tiểu kết:
- Vị trí : Gồm 1 đôi nằm trên đỉnh 2 quả thận.
- Cấu tạo : + Phần vỏ (ba lớp).
+ Phần tủy
- Chức năng SGK trang 180
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ.
1. Củng cố:
- Trình bày chức năng của hooc môn tuyến tụy ? (HS yếu).
- Trình bày vai trò của tuyến trên thận ?
2. Dặn dò:
- Học bài trả lời câu hỏi SGK. Đọc mục “Em có biết “
- Làm câu hỏi 3 SGK vào vở.
-