dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an SINH 7- ĐÔNG mien phi,tai lieu SINH 7- ĐÔNG mien phi,bai giang SINH 7- ĐÔNG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/26/2015 8:04:55 PM
Filesize: 0.20 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Bài: 55 - Tiết: 58
TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN


Tuần dạy 311. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức:
- HS biết: Dựa trên toàn bộ kiến thức đã học qua các ngành, các lớp nêu lên được sự tiến hóa thể hiện ở các hình thức sinh sản từ thấp lên cao và tập tính chăm sóc con ở động vật.
- HS hiểu: Phân biệt được hình thức sinh sản vô tính với hình thức sinh sản hữu tính.
1.2. Kỹ năng:
- HS thực hiện được: Phát triển kĩ năng lập bảng so sánh, rút ra nhận xét
- HS thực hiện thành thạo: Phát triển kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm.
1.3. Thái độ :
- Thói quen:
+ GDBVMT: Có ý thức bảo vệ động vật đặc biệt trong mùa sinh sản
+ GD hướng nghiệp: Liên quan tới hướng nghiên cứu về tiến hóa.
- Tính cách: Nghiêm túc, tự giác trong học tập
2. NỘI DUNG HỌC TẬP:
- Sinh sản vô tính
- Sinh sản hữu tính
- Sự tiến hoá các hình thức sinh sản hữu tính
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên:
- Tranh các hình thức sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính
- Tranh về tập tính bảo vệ trứng và nuôi con
- Bảng phụ kẻ bảng SGK / 180, các miếng bìa ghi sẵn các câu trả lời lựa chọn
- Phiếu học tập
3.2. Học sinh: Xem trước bài, Kẻ bảng SGK / 180 vào vở bài tập.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: 2’
Ổn định, tổ chức:
Kiểm diện HS
Kiểm tra miệng: 6’
A. Kiểm tra bài cũ:
Câu 1. Trình bày sự tiến hóa của hệ tuần hoàn và thần kinh qua các lớp động vật đã học?
*Đáp án:
- Sự tiến hóa của:
+ Hệ tuần hoàn : Chưa phân hóa ( phân hóa; tim chưa phân hóa thành tâm nhĩ và tâm thất ( tim đã phân hoá thành tâm nhĩ và tâm thất.
+ Hệ thần kinh : Chưa phân hóa ( phân hóa; Từ phân hóa nhưng còn đơn giản (Ruột khoang, Giun đốt, Chân khớp) ( phức tạp (hình ống với bộ não và tuỷ sống ở ĐVCXS).
Câu 2. Sự phức tạp hóa tổ chức cơ thể ở động vật có ý nghĩa gì?
* Đáp án: Ý nghĩa:
+ Đảm bảo cho các hệ cơ quan hoạt động có hiệu quả hơn
+ Giúp cho cơ thể thích nghi với môi trường
B. Kiểm tra các nội dung tự học: Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:
1. Động vật sinh sản bằng cách mọc chồi:
A. San hô, thủy tức.
B. Trùng roi, thủy tức.
C. Cá chép, ếch.
2. Động vật đẻ con và nuôi con bằng sữa:
A. Cá chép B. Chim bồ câu C. Thỏ
*Đáp án: 1.A, 2.C
4.3 Tiến trình bài học: 31’

Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học

Hoạt động 1. (1’) Vào bài: Sinh sản là đặc điểm đặc trưng của sinh vật dể duy trì nòi giống, động vật có những hình thức sinh sản nào? Sự tiến hóa các hình thức sinh sản thể như thế nào?
Hoạt động 2. (7’) Tìm hiểu hình thức sinh sản vô tính
- Mục tiêu: HS nêu được khái niệm sinh sản vô tính ( các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.
( HS nghiên cứu ( I/179, trả lời câu hỏi:
( Thế nào là sinh sản vô tính? (Không có sự kết hợp giữa đực và cái)
( GV treo tranh 1 số hình thức sinh sản vô tính ở ĐVKXS ( hướng dẫn HS quan sát
( HS quan sát tranh
( Có những hình thức sinh sản vô tính nào? (Phân đôi và mọc chồi)
( Ở ĐVKXS, những đại diện nào có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, hoặc mọc chồi? (SSVT bằng phân đôi: trùng roi, trùng biến hình, trùng giày. SSVT bằng mọc chồi: thủy tức, san hô).
Hoạt động 3. (8’) Tìm hiểu hình thức sinh sản hữu tính.
- Mục tiêu:
+ HS nêu được khái niệm sinh sản hữu tính và sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản hữu tính thông qua các lớp động