dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an SINH 7 mien phi,tai lieu SINH 7 mien phi,bai giang SINH 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/26/2015 7:47:32 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CHƯƠNG VII: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT
Bài 54 Tiết:56
Ngày dự:
Người soạn: Lê Thị Thu An
I-MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức:
HS biết:
- Nêu được mức độ phức tạp dần trong tổ chức cơ thể của các lớp động vật thể hiện ở sự phân hóa về cấu tạo và chuyên hóa về chức năng.
HS hiểu:
- Dựa trên toàn bộ kiến thức đã học qua các ngành, các lớp nêu lên được sự tiến hóa thể hiện ở sự phức tạp hóa trong tổ chức cơ thể.
2/ Kĩ năng:
- Phát triển kĩ năng lập bảng so sánh rút ra nhận xét.
- Rèn kĩ năng phân tích tư duy.
3/ Thái độ:
- Giáp dục ý thức học tập yêu thích bộ môn.
II- TRỌNG TÂM: Tiến hóa về tổ chức cơ thể.
III-CHUẨN BỊ:
a/ Giáo viên: Tranh vẽ H54.1 sự tiến hóa một số cơ quan của đại diện các nghành động vật.
b/ Học sinh: Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh các động vật có liên quan đến bài học.
IV-TIẾN TRÌNH:
1- Ổn định: Kiểm diện HS.
2- Kiểm tra miệng: Không kiểm tra
3- Bài mới:

HỌAT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG BÀI HỌC

HĐ1: Vào bài. GV giới thiệu bài mới: Bài 54, tiết 56:
“Tiến hoá về tổ chức cơ thể”
HĐ2: So sánh một một số hệ cơ quan của động vật.
Mục tiêu: Nêu được sự tiến hóa của hệ hô hấp, tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh dục ở đại diện của các ngành động vật.
( GV yêu cầu HS quan sát hình 54.1: “Sự tiến hóa một số hệ cơ quan của đại diện các ngành động vật”
- Yêu cầu HS thu thập thông tin ở SGK kết hợp kiến thức đã học, thảo luận nhóm 4 HS lựa chọn những câu trả lời thích hợp điền vào bảng “ So sánh một số hệ cơ quan của động vật”
( HS thu thập thông tin, quan sát tranh, thảo luận nhóm thống nhất ý kiến hoàn thành bảng, theo yêu cầu:
+ Xác định được các ngành
+ Nêu cấu tạo các bộ phận từ đơn giản đến phức tạp
( Đại diện nhóm trình bày ý kiến
( Nhóm khác bổ sung hoàn thành đáp án.
( GV nhận xét nêu đáp án đúng theo bảng sau:

Tên ĐV
Ngành
Hô hấp
Tuần hoàn
Thần kinh
Sinh dục

Trùng b. hình
Động vật nguyên sinh
Chưa phân hóa
Chưa phân hóa
Chưa phân hóa
Chưa phân hóa

Thủy tức
Ruột khoang
Chưa phân hóa
Chưa phân hóa
Hình mạng lưới
Tuyến sinh dục không có ống dẫn

Giun đất
Giun đất
Da
Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kính
Hình chuỗi hạch
Tuyến sinh dục có ống dẫn

Châu chấu
Chân khớp
Hệ ống khí
Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở
Hình chuỗi hạch
Tuyến sinh dục có ống dẫn

Cá chép
ĐVCXS
Mang
Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín
Hình ống(bộ não và tủy sống)
Tuyến sinh dục có ống dẫn

Ech đồng
ĐVCXS
Da và phổi
Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín
Hình ống(bộ não và tủy sống)
Tuyến sinh dục có ống dẫn

Thằn lằn
ĐVCXS
Phổi
Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín
Hình ống(bộ não và tủy sống)
Tuyến sinh dục có ống dẫn

Chim bồ câu
ĐVCXS
Phổi và túi khí
Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín
Hình ống(bộ não và tủy sống)
Tuyến sinh dục có ống dẫn

Thỏ
ĐVCXS
Phổi
Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín
Hình ống(bộ não và tủy sống)
Tuyến sinh dục có ống dẫn

- HS theo dõi và tự sửa chữa.
HĐ2: Tìm hiểu sự phức tạp hóa tổ chức cơ thể
Mục tiêu: HS chỉ ra được sự phân hóa và chuyên hóa của các hệ cơ quan.
( GV yêu cầu HS xem lại nội dung kết quả đúng của bảng, thảo luận nhóm 2 HS trả lời câu hỏi:
. Sự phức tạp hóa các hệ cơ quan: Hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục được thể hiện như thế nào qua các lớp động vật đã học?
( HS dựa kết quả ở bảng, thảo luận nhóm thống nhất ý kiến trả lời câu hỏi( Các nhóm khác