dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Sinh 7 Tiet 60 mien phi,tai lieu Sinh 7 Tiet 60 mien phi,bai giang Sinh 7 Tiet 60 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 11:53:16 AM
Filesize: 0.01 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 31 Ngày soạn 30/03/2015
Tiết 60 Ngày dạy 02/04/2015

Bài 58: ĐA DẠNG SINH HỌC (tiếp theo)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này HS phải:
1. Kiến thức:
- HS thấy được sự đa dạng sinh học ở môi trường nhiệt đới gió mùa cao hơn ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng là do khí hậu phù hợp với mọi loài sinh vật.
- HS chỉ ra được những lợi ích của đa dạng sinh học trong đời sống, nguy cơ suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học.
2. Kĩ năng: Hình thành kĩ năng phân tích tổng hợp, suy luận, kỹ năng hoạt động nhóm.
3.Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên đất nước.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
Tư liệu về đa dạng sinh học.
2. Chuẩn bị của học sinh: Xem trước bài
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: 7A1……………………….………………....;7A2:……………………………..…..; 7A3:………………………………………..….….; 7A4……………..………………………………..; 7A5:……………………………………………....; 7A6:………………………………………..…….
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng.Giải thích?
- Khí hậu đới lạnh và hoang mạc đới nóng đã ảnh hưởng đến số lượng loải động vật như thế nào? Giải thích?
3. Hoạt động dạy – học:
*Mở bài: Đa dạng sinh học ở môi trường nhiệt đới gió mùa khác với các môi trường khác như thế nào?
Hoạt động 1: Đa dạng sinh học ở môi trường nhiệt đới gió mùa
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

- Yêu cầu:
+ Đọc thông tin SGK nội dung bảng tr. 189.
+ Theo dõi ví dụ trong một ao thả cá.
VD: Nhiều loài cá sống trong ao.
Loài kiếm ăn ở tầng nước mặt: cá mè…
Một số loài ở tầng đáy: trạch, cá quả…
Một số ở đáy bùn: Lươn…
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Đa dạng sinh học ở môi trường nhiệt đới gió mùa thể hiện như thế nào?
+ Vì sao trên đồng ruộng gặp 7 loài rắn cùng sống mà không hề cạnh tranh với nhau?
+ Vì sao nhiều loại cá lại sống được trong cùng một ao?
+ Tại sao số lượng loài phân bố ở một nơi lại có thể rất nhiều?
- Đánh giá ý kiến của các nhóm.
- Hỏi tiếp:
+ Vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới nhiều hơn so với đới nóng và đới lạnh.
- Yêu cầu HS tự rút ra kết luận.
- Cá nhân tự đọc thông tin trong bảng ghi nhớ kiến thức về các loài rắn.
+ Chú ý các tầng nước khác nhau trong ao.

- Thảo luận thống nhất ý kiến hoàn thành câu trả lời.
- Yêu cầu nêu được.

+ Đa dạng thể hiện ở số loài rất nhiều.

+ Các loài cùng sống tận dụng được nguồn thức ăn.
+ Chuyên hóa, thích nghi với điều kiện sống.

- Đại diện nhóm trình bày đáp án, nhóm khác nhận xét bổ sung.
- Một vài HS trả lời, HS khác bổ sung.

+ Do động vật thích nghi được với khí hậu ổn định.


* Tiểu kết:
- Sự đa dạng sinh học của động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa rất phong phú.
- Số lượng loài nhiều do chúng thích nghi với điều kiện sống.
Hoạt động 2: Những lợi ích của đa dạng sinh học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

- Yêu cầu nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi:

+ Sự đa dạng sinh học mang lại lợi ích gì về thực phẩm, dược phẩm…?
- Cho các nhóm trả lời và bổ sung cho nhau.
- Hỏi:
+ Trong giai đoạn hiện nay đa dạng sinh học còn có giá trị gì đối với sự tăng trưởng kinh tế của đất nước?
- GV thông báo thêm:
+ Đa dạng sinh học là điều kiện đảm bảo phát triển ổn định tính bền vững của mơi trường, hình thành khu du lịch.
+ Cơ sở hình thành các hệ sinh thái đảm bảo sự chu chuyển ôxi, giảm xói mòn.
+ Tạo cơ sở vật chất để khai thác nguyên liệu.
- Trao đổi nhóm, yêu cầu nêu được giá trị từng mặt của đa dạng sinh học.
+ Cung cấp thực phẩm: nguồn dinh dưỡng chủ yếu của con người.
+ Dược phẩm: Một số bộ phận của động vật làm thuốc có giá