dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Sinh 7 Tiet 61 mien phi,tai lieu Sinh 7 Tiet 61 mien phi,bai giang Sinh 7 Tiet 61 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 5:30:20 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 32 Ngày soạn 03/04/2015
Tiết 61 Ngày dạy 06/04/2015

Bài 59: BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này HS phải:
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm về đấu tranh sinh học và các biện pháp đấu tranh sinh học
- Nêu được những ưu điểm và nhược điểm của biện pháp đấu tranh sinh học.
2. Kĩ năng: Hình thành kĩ năng quan sát so sánh, tư duy tổng hợp và kĩ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ động vật, môi trường.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh hình 59.1 SGK.
- Tư liệu về đấu tranh sinh học.
2. Chuẩn bị của học sinh: Kẻ phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: 7A1……………………….………………....;7A2:……………………………..…..; 7A3:………………………………………..….….; 7A4……………..………………………………..; 7A5:……………………………………………....; 7A6:………………………………………..…….;
2. Kiểm tra bài cũ:
- Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng?
- Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học?
3. Hoạt động dạy – học:
*Mở bài: trong thiên nhiên để tồn tại các động vật có mối quan hệ với nhau, con người đã lợi dụng mối quan hệ này để mang lại lợi ích
Hoạt động 1: Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

- Cho HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi:
+ Thế nào là đấu tranh sinh học?
+ Cho ví dụ về đấu tranh sinh học.
- Bổ sung thêm kiến thức để hoàn thiện khái niệm đấu tranh sinh học.
- Giải thích: Sinh vật tiêu diệt sinh vật có hại gọi là thiên địch.
- Thông báo các biện pháp đấu tranh sinh học.
- Cá nhân tự đọc thông tin SGK trang 192 trả lời.
- Yêu cầu nêu được:Dùng sinh vật tiêu diệt sinh vật gây hại.
- Ví dụ: Mèo diệt chuột.*Tiểu kết: Đấu tranh sinh học là biện pháp sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng nhằm ngăn chặn hoặc giảm bớt thiệt hại do các sinh vật hại gây ra .
Hoạt động 2: Những biện pháp đấu tranh sinh học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

- Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan sát hình 59.1 và hoàn thành phiếu học tập.
- Kẻ phiếu học tập lên bảng .

- Gọi các nhóm lên viết kết quả trên bảng.
- Ghi ý kiến bổ sung của nhóm để HS so sánh kết quả và lựa chọn phương án đúng .
- Thông báo kết quả đúng của các nhómvà yêu cầu theo dõi phiếu kiến thức chuẩn.
- Tổng kết ý kiến đúng và cho HS rút ra kết luận.
- Cá nhân tự đọc thông trong SGK tr.192, 193 ghi nhớ kiến thức .
- Trao đổi nhóm hoàn thành phiếu học tập.
- Yêu cầu:
+ Thiên địch tiêu diệt sinh vật có hại là phổ biến.
+ Thiên địch gián tiếp để ấu trùng tiêu diệt trứng.
+ Gây bệnh cho sinh vật để tiêu diệt.
- Đại diện nhóm ghi kết quả của nhóm.
- Nhóm khác bổ sung ý kiến.
- Các nhóm tự sữa phiếu nếu cần.

Biện pháp
Thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại
Thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại
Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật hây hại

Tên thiên địch
- Mèo (1)
- Cá đuôi cờ (2)
- Sáo (3)
- Kiến vống (4)
- Bọ rùa (5)
- Diều hâu (6)
- Ong mắt đỏ (1)
- Ấu trùng của bướm đêm (2)

- Vi khuẩn myôma và calixi (1)
- Nấm bạch dương và nấm lục cương (2)


Loài sinh vật bị tiêu diệt
- Chuột (1)
- Bọ gậy, ấu trùng sâu bọ (2)
- Sâu bọ ban ngày (3)
- Sâu hại cam (4)
- Rệp sáp (5)
- Chuột ban ngày (6)
- Trứng sâu xám (1)
- Xương rồng (2)
- Thỏ (1)
- Bọ xít (2)

- Yêu cầu:
+ Giải thích biện pháp gây vô sinh để diệt sinh vật gây hại.
- Thông báo thêm một số thông tin: ví dụ ở Hawai.
+ Cây cảnh Lantana phát