dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Sinh 7 Tiet 62 mien phi,tai lieu Sinh 7 Tiet 62 mien phi,bai giang Sinh 7 Tiet 62 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 5:30:44 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 32 Ngày soạn 05/04/2015
Tiết 62 Ngày dạy 09/04/2015

Bài 60: ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này HS phải:
1. Kiến thức:
- Nắm được khái niệm về động vật quý hiếm.
- Thấy được mức độ tuyệt chủng của các động vật quý hiếm ở Việt Nam.
- Đề ra biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm.
2. Kĩ năng: Hình thành cho HS kỷ năng quan sát so sánh, phân tích tổng hợp, hoạt động nhóm.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ động vật quý hiếm.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh một số động vật quý hiếm.
- Một số tư liệu về động vật quý hiếm.
2. Chuẩn bị của học sinh: Kẻ bảng vào vở
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: 7A1……………………….………………....;7A2:……………………………..…..; 7A3:………………………………………..….….; 7A4……………..………………………………..; 7A5:……………………………………………....; 7A6:………………………………………..…….;
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học?
- Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học và cho ví dụ ?
3. Hoạt động dạy – học:
*Mở bài: Trong tự nhiên có một số loài động vật có giá trị đặc biệt nhưng lại có nguy cơ bị tiệt chủng đó là những động vật như thế nào?
Hoạt động 1: Thế nào là động vật quí hiếm?
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

- Cho HS nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi:
+ Thế nào gọi là động vật quý hiếm?
+ Kể tên một số động vật quý mà em biết?
- Phân tích thêm về động vật quý hiếm: vừa có nhiều giá trị và có số lượng ít.
- Thông báo thêm cho HS về động vật quý hiếm như: sói đỏ, bướm phượng cánh đuôi nheo, phượng hoàng đất…
- Yêu cầu HS rút ra kết luận.
-Đọc thông tin trong SGK trang 196 thu nhận kiến thức.
Yêu cầu:
+ Động vật quý hiếm có giá trị kinh tế.
+ Kể 5 loài.
- Đại diện trình bày ý kiến học sinh nhận xét và bổ sung.* Tiểu kết: Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về nhiều mặt và có số lượng giảm sút.
Hoạt động 2: Ví dụ minh họa các cấp độ tuyệt chủng của động vật quí hiếm ở Việt Nam
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

- Đọc các câu trả lời lựa chọn quan sát hình SGK trang 197 hoàn thành bảng 1 “một số động vật quý hiếm ở Việt Nam”.
- Kẻ bảng 1 để HS chữa bài.
- Gọi nhiều HS lên ghi để phát huy tính tích cực của HS.
- Thông báo những ý kiến đúng, phân tích kiến thức để HS lựa chọn lại cho đúng những ý kiến chưa chính xác. GV cho HS theo dõi bảng kiến thức chuẩn.

- Hoạt động độc lập với SGK, hoàn thành bảng 1 xác định các giá trị chính của động vật quý hiếm ở Việt Nam.
- Một vài HS lên ghi kết quả để hoàn chỉnh bảng 1.
- HS khác theo dõi để nhận xét và bổ sung.

- HS theo dõi và tự sữa chữa nếu cần.

Bảng 1: Một số động vật quý hiếm ở Việt Nam.
TT
Tên ĐV quý hiếm
Cấp độ đe dọa tuyệt chủng
Giá trị của động vật quý hiếm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ốc xà cừ
Tôm hùm đá
Cà cuống
Cá ngựa gai
Rùa núi vàng
Gà lôi trắng
Khướu đầu đen
Sóc đỏ
Hươu xạ
Khỉ vàng
Rất nguy hiểm
Nguy cấp
Sẽ nguy cấp
Sẽ nguy cấp
Nguy cấp
Ít nguy cấp
Ít nguy cấp
Ít nguy cấp
Rất nguy cấp
Ít nguy cấp
Kỹ nghệ khảm trai
Thực phẩm ngon, Xuất khẩu
Thực phẩm, đặc sản gia vị
Dược liệu chữa bệnh hen
Dược liệu đồ kỹ nghệ
ĐV đặc hữu, làm cảnh
ĐV đặc hữu, làm cảnh
Thẫm mĩ, làm cảnh
Dược liệu sản suất nước hoa
Giá trị dược liệu, vật mẫu trong y học

- Hỏi: qua bảng này cho biết:
+ Động vật quý hiếm có giá trị gì?
+ Em có nhận xét gì về cấp độ đe dọa tuyệt chủng của động vật quý hiếm?
+ Hãy kể thêm động vật quý hiếm khác mà em biết?
-Yêu cầu HS rút ra kết kuận.
- Cá nhân dựa vào kết quả bảng 1