dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Sinh 8 Tiet 58 mien phi,tai lieu Sinh 8 Tiet 58 mien phi,bai giang Sinh 8 Tiet 58 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 11:54:24 AM
Filesize: 0.01 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 30 Ngày soạn 22/03/2015
Tiết 58 Ngày dạy 25/03/2015

Chương 10: NỘI TIẾT
Bài 55: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này HS phải:
1. Kiến thức:
- Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết
2. Kĩ năng: Hình thành kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình kĩ năng hoạt động nhóm
3. Thái độ: Bảo vệ tuyến nội tiết
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh phóng to hình 55.1,2,3
2. Chuẩn bị của học sinh: Xem trước bài
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp:8A1...................................................................….….....................................................
2. Kiểm tra bài cũ: Trả bài kiểm tra 1 tiết
3. Hoạt động dạy học:
*Mở bài: Cùng với hệ thần kinh các tuyến nội tiết cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa các quá trình sinh lí trong cơ thể. Vậy tuyến nội tiết là gì? Có những tuyến nội tiết nào ?
Hoạt động 1: Đặc điểm hệ nội tiết
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

- GV hướng dẫn HS ngiên cứu thông tin SGK trang 174 trả lời câu hỏi:
+ Thông tin trên cho em biết điều gì?
- GV hoàn thiện kiến thức
- HS tự thu nhận và xử lí thông tin .Yêu cầu nêu được:

+ Hệ nội tiết điều hòa quá trình sinh lí trong cơ thể.
+ Chất tiết tác động thông qua đường máu nên chậm và kéo dài

*Tiểu kết: Hệ nội tiết bao gồm các tuyến nội tiết sản xuất các hoocmôn theo đường máu (đường thể dịch) đến cơ quan đích, điều hoà quá trình sinh lí của cơ thể.
Hoạt động 2: Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu hình 55.1, 55.2 thảo luận nhóm 4 phút trả lời các câu hỏi SGK trang 174
+ Nêu sự khác biệt giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết?
+ Kể tên các tuyến mà em đã biết? Chúng thuộc loại tuyến nào?
- GV gọi HS kể tên các tuyến đã học
- GV hướng dẫn học sinh quan sát hình 55.3 giới thiệu các tuiyến nội tiết chính
- HS quan sát kĩ hình, đọc thông trong SGK và hỏi:

+ Vị trí tế bào tuyến
+ Đường đi của sản phẩm tiết
+ HS tự kể 1 số tuyến

- HS lắng nghe và ghi nhớ
- HS phân loại tuyến dựa trên sự hiểu biết của mình các nhóm khác nhận xét sửa chữa bổ sung nếu cần

*Tiểu kết: - Giống nhau: Đều có các tế bào tuyến tiết ra các chất tiết.
- Khác nhau:
Đặc điểm phân biệt
Tuyến ngoại tiết
Tuyến nội tiết

Cấu tạo
- Kích thước lớn hơn
- Có ống dẫn
- Sản phẩm tiết là chất dịch
- Chất tiết theo ống dẫn tới các cơ quan tác động
- Kích thước rất nhỏ
- Không có ống dẫn
- Sản phẩm tiết là các hoocmôn
- Chất tiết ngấm thẳng vào máu tới các cơ quan đích

Chức năng
- Có tác dụng trong quá trình tiêu hóa thức ăn, thải bã, điều hòa thân nhiệt
- Có tác dụng điều khiển, điều hòa phối hợp của các cơ quan

Ví dụ
- Tuyến mồ hôi, tuyến nước bọt, tuyến lệ…
- Tuyến yên, tuyến giáp, tuyến tuỵ…

- Một số tuyến vừa làm nhiệm vụ nội tiết, vừa làm nhiệm vụ ngoại tiết gọi là tuyến pha
ví dụ: Tuyến tụy

Hoạt động 3: Hoóc môn
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

- GV hướng dẫn học sinh nghiên cứu thông tin SGK trang 174 trả lời: Hoóc môn có những tính chất nào?
- GV đưa thông tin:
+ Hoóc môn đến cơ quan đích theo cơ chế chìa khóa ổ khóa.
- GV cung cấp thông tin như SGK và cho quan sát một số hình ảnh về bệnh nhân bị rối loạn tuyến nội tiết: Bệnh nhân ưu năng tuyến yên gây tiết nhiều GH, bệnh nhân do khối u của tuyến trên thận gây nên, dụng của hoocmôn tăng trưởng GH (tiết nhiều, ít )
- GV lưu ý cho HS:Trong điều kiện hoạt động bình thường của tuyến ta không thấy rõ vai trò của chúng. Khi mất cân bằng họat động một tuyến sẽ gây tình trạng bệnh lí
+ Hãy xác định tầm quan trọng của hệ nội tiết?
- Cá nhân HS tự thu nhận thông tin nêu được: 3 tính chất của hoóc môn