dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Sinh 8 Tiet 61 mien phi,tai lieu Sinh 8 Tiet 61 mien phi,bai giang Sinh 8 Tiet 61 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 5:28:33 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 31 Ngày soạn 29/03/2015
Tiết 61 Ngày dạy 04/04/2015

Bài 58: TUYẾN SINH DỤC

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này HS phải:
1. Kiến thức: Xác định vị trí, nêu rõ chức năng của tuyến sinh dục trong cơ thể có liên quan đến các hooc môn mà chúng tiết ra.
2. Kĩ năng: Hình thành kĩ năng quan sát, phân tích kênh hình và kĩ năng hoạt động nhóm
3. Thái độ: Giáo dục ý thức vệ sinh bảo vệ cơ thể
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh phónh to hình 58.1,2,3
- Bảng 58.1 , 58.2 phôtô
2. Chuẩn bị của học sinh: Xem trước bài
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp:8A1:……............................................….….....................................................
2. Kiểm tra bài cũ: - Trình bày chức năng của hooc môn tuyến tụy?
- Trình bày vai trò của tuyến trên thận?
3. Hoạt động dạy học:
*Mở bài: Khi phát triển đến độ tuổi nhất định cơ thể các em bắt đầu có những biến đổi. Những biến đổi đó do đâu mà có? Để trả lời câu hỏi trên hôm nay thầy cùng các em học bài58
Hoạt động 1: Tinh hoàn và hoócmôn sinh dục nam
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

- Hướng dẫn HS quan sát hình 58.1 và 58.2 làm bài tập điền từ trang 182
- Yêu cầu đại diện các nhóm trả lời
- Nhận xét công bố đáp án đúng
1. LH, FSH
2. Tế bào kẽ
3. Testosteron
- Nêu câu hỏi: Nêu chức năng của tinh hoàn?
- Phát bài tập bảng 58.1 cho các HS nam yêu cầu các em đánh dấu vào những dấu hiệu có ở bản thân
- Nêu những dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì như bảng 58.1
- Nhấn mạnh xuất tinh lần đầu là dấu hiệu của giai đoạn dậy thì chính thức
- Lưu ý giáo dục ý thức giữ vệ sinh
- Cá nhân làm việc độc lập với SGK quan sát kĩ hình đọc chú thích tự thu nhân thông tin và kiến thức
- Thảo luận nhóm thống nhất ý kiến từ cần điền
- Đại diện nhóm phát biểu các nhóm khác nhận xét bổ sung


- Dựa vào bài tập đã hoàn chỉnh tự rút ra kết luận
- Nam đọc kĩ nội dung bảng 58.1 đánh dấu vào các ô lựa chọn
- Thu bài tập nộp cho GV


* Tiểu kết:
- Tinh hoàn:
+ Sản sinh tinh trùng
+ Tiết hoocmôn sinh dục nam Testôstêrôn
- Hooc môn sinh dục nam gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nam
- Dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam (Bảng 58.1 SGK )
Hoạt động 2: Buồng trứng và hoóc môn sinh dục nữ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

- Yêu cầu HS quan sát hình 58.3 làm bài tập điền từ trang 183
- Nhân xét công bố đáp án đúng:
1. Tuyến yên
2. Nang trứng
3. Ostrogen
4. Progesteron
- Nêu câu hỏi :nêu chức năng của buồng trứng
- Phát bài tập 58.2 cho HS nữ yêu cầu các em đánh dấu vào các ô trống các dấu hiệu của bản thân
- Tổng kết lại những dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì như bảng 58.2
- Nhấn mạnh: Kinh nguyệt lần đầu là dấu hiệu của giai đoạn dậy thì chính thức
- Giáo dục ý thức giữ vệ sinh kinh nguyệt
- Cá nhân quan sát kĩ hình tìm hiểu quá trình phát triển của trứng (Từ các nang trứng gốc và tiết hoóc môn buồng trứng
- Trao đổi nhóm lựa chọn từ cần thiết
- Đại diện nhóm phát biểu các nhóm khác bổ sung- Dựa vào bài tập đã hoàn chỉnh rút ra kết luận
- Nữ đọc kĩ nội dung bảng 58.2 đánh dấu vào các ô lựa chọn
- Thu bài tập nộp cho GV

* Tiểu kết:
- Buồng trứng:
+ Sản sinh trứng
+ Tiết hoocmôn sinh dục nữ Ơstrôgen
+ Ostrogen gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nữ
- Dấu hiệu xuất hiện của tuổi dậy thì của nữ (Bảng 58.2 )
IV. CỦNG CỐ – DẶN DÒ:
1. Củng cố:
- Trình bày chức năng tinh hòan và buồng trứng?
- Nêu chức năng của tuyến sinh dục? Vì sao nói tuyến sinh dục vừa là tuyến nội tiết vừa là tuyến ngoại tiết?
- Nguyên nhân dẫn tới biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nam và nữ?
2