dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an SINH 9 mien phi,tai lieu SINH 9 mien phi,bai giang SINH 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/26/2015 7:46:29 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài 55 Tiết: 57
Tuần dự:
Ngày soạn: 07/03/2015
Ngày dự: 10/03/2015
Người soạn: Lê Thị Thu An
I-MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức:
HS biết:
-Nêu được các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường và tác hại của việc ô nhiễm môi trường.
-Nêu được các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
HS hiểu:
-Hiểu được hiệu quả của việc phát triển môi trường bền vững, qua đó nâng cao y thức bảo vệ môi trường của học sinh.
2/ Kỹ năng:
-Kỹ năng thu thập và xử lí thông tin để biết được một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
-Kỹ năng phát triển tư duy
-Kỹ năng hoạt động nhóm
-Kỹ năng tự tin trình bày trước tổ
3/ Thái độ:
-Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường
II/- TRỌNG TÂM: Hạn chế ô nhiễm môi trường
III/- CHUẨN BỊ:
a/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 55.1 đến 55.4 SGK , bảng phụ ghi nội dung bảng 55
b/ Học sinh: Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh có liên quan đến bài học. Đọc trước nội dung bài
IV/- TIẾN TRÌNH:
1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện:
2/ Kiểm tra miệng:
Câu 1: Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường là gì?
Trả lời: -Do các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt
-Do hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học
-Do các chất phóng xạ
-Do các chất thải rắn
-Do sinh vật gây bệnh


Câu 2: Vì sao khi ăn rau, quả thường bị ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật?
Trả lời:Vì con người sử dụng thuốc không đúng cách (sai loại thuốc,dùng quá liều,thu hoạch quá sớm)


3/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC

*Hoạt động 1. Vào bài: Môi trường bị ô nhiễm là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu, chúng ta cần có biện pháp để hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nhằm bảo vệ môi trường sống của chúng ta và bảo vệ cho các thế hệ mai sau. Vậy hạn chế ô nhiễm bằng cách nào:
*Hoạt động 2: Tìm hiểu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
-Mục tiêu:
+Nêu được các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường và tác hại của việc ô nhiễm môi trường.
+ Hiểu được hiệu quả của việc phát triển môi trường bền vững , qua đó nâng cao y thức bảo vệ môi trường sống của học sinh.
-GV hướng dẫn HS quan sát hình 55.1->55.4 và phân tích cho HS biết được các biện pháp nhằm ô nhiễm môi trường
-HS thu nhận kiến thức
-GV cho HS trả lời câu hỏi sau:
? Nguyên nhân nào làm ô nhiễm không khí?
HS suy nghĩ trả lời:
+ Phương tiện giao thông
+ Sản xuất công nghiệp
+ Cháy rừng
+ Đun nấu trong gia đình
HS khác nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét.

? Nguyên nhân nào gây ra ô nhiễm nguồn nước?
HS: + Do các chất thải từ các nhà máy, khu dân cư, thuốc bảo vệ thực vật.

GV nhận xét và liên hệ thực tế về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, từ đó giáo dục HS.
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành bảng 55 SGK (4 phút)
HS thảo luận và báo cáo kết quả:
a,b,d,g,e,i,k,l,m
c,d,e,g,i,k,l,m
g.k.l.n
e.g.h.k.l,m
g,k,l,n
d,e,g,k,l,m,n
g,k
k,p,o
Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét
GV yêu cầu học sinh rút ra kết luận các biện pháp nào là hạn chế ô nhiễm môi trường không khí?
HS rút ra kết luận

GV liên hệ thực tế hiện tượng thủng tầng ozon là do hoạt động của con người làm xuất hiện nhiều khí
GV giải thích về việc nên trồng nhiều cây xanh: Hạn chế bụi, điều hòa khí hậu.

( GV treo tranh 55.2 cho học sinh quan sát và cho biết:
? Những biện pháp nào nhẳm hạn chế ô nhiễm môi trường nước
-Xây dựng hệ thống cấp, thải và xử lí nước thải

Những biện pháp nào nhằm hạn