dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an sinh 9 - tiet 61 mien phi,tai lieu sinh 9 - tiet 61 mien phi,bai giang sinh 9 - tiet 61 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 5:43:27 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 32 Ngày soạn: 28/03/2015
Tiết 61 Ngày dạy: 04/04/2015

BÀI 56 - 57: THỰC HÀNH - TÌM HIỂU TÌNH HÌNH
MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG (tiếp theo)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
- HS chỉ ra được các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương
- Dự đoán được xu hướng biến đổi các thành phần của hệ sinh thái
- Đề xuất biện pháp khắc phục bảo vệ
2. Kĩ năng : Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, khái quát hoá các thông tin, thảo luận nhóm.
3. Thái độ: Nâng cao nhận thức của hs đối với công tác chống ô nhiễm
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC.
1. Giáo viên:
- Các báo cáo thực hành quan sát được ngoài thực địa phương
- Các thông tin tham khảo có liên quan
2. Học sinh:
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số:
9ª3…………............................................……………........................................…….
9ª4……………........................................……………........................................…….
9ª5.................................................................................................................................
2. Kiểm tra 15 phút.
2.1 Mục đích kiểm tra:
2.1.1: Kiến thức:
- HS nhận biết được quần thể sinh vật và quần xã sinh vật.
- HS nêu được khái niệm lưới thức ăn, chuôi thức ăn.
- HS nêu được tác động của con người tới môi trường tự nhiên.
- Nêu được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.
- Nhận biết được tác động của con người qua các thời kì.
- Nêu được một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
2.2.2: Đối tượng: HS trung bình - khá.
2.3.3: Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm
2.3.4: Đề bài:
Câu 1: Tập hợp các sinh vật nào dưới đây được coi là một quần xã?
A. Tôm, cá trong Hồ Tây. B. Đồi cọ ở Phú Thọ
C. Đàn voi trong rừng. D. Những con hổ sống trong vườn bách thú.
Câu 2: Thời kì nguyên thuỷ, con người tác động vào môi trường tự nhiên như thế nào?
A. Con người hoàn toàn lệ thuộc vào tự nhiên.
B. Giữa con người và môi trường tự nhiên đã thiết lập một mối quan hệ gắn bó.
C. Việc sử dụng lửa nấu nướng thức ăn, sưởi ấm, dồn thú để bắn đã gây cháy rừng, tác hại xấu đến môi trường
D. Con người sinh sống bằng hái lượm và săn bắn.
Câu 3: Khắc phục ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật gồm các biện pháp nào ?
A. Biện pháp sinh học và biện pháp canh tác .
B. Biện pháp canh tác, bón phân .
C. Bón phân, biện pháp sinh học .
D. Biện pháp sinh học, biện pháp canh tác, bón phân hợp lí .
Câu 4: Trong các ví dụ sau, đâu là quần thể sinh vật:
A. Tập hợp các cá thể sóc, cú mèo và lợn rừng sống trong rừng mưa nhiệt đới.
B. Các cá thể cá rô phi sống trong một cái ao.
C. Tập hợp các cá thể cá chép nhốt chung một chậu.
D. Các cá thể lợn rừng sống ở 3 hòn đảo cách xa nhau.
Câu 5: Lưới thức ăn là:
A. Gồm một chuỗi thức ăn
B. Gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau
C. Gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung
D. Gồm ít nhất là 1 chuỗi thức ăn trở lên
Câu 6: Sinh vật nào là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn hoàn chỉnh ?
A. Vi sinh vật phân giải B. Động vật ăn thực vật
C. Động vật ăn thịt D. Thực vật
Câu 7: Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là:
A. Phá huỷ thảm thực vật, gây ra nhiều hậu quả xấu .
B. Cải tạo tự nhiên làm mất cân bằng sinh thái.
C. Gây ô nhiễm môi trường.
D. Làm giảm lượng nước gây khô hạn.
Câu 8: Thế nào là ô nhiễm môi trường ?
A. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn .
B. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn . Các tính chất vật lí thay đổi .
C. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn . Các tính chất vật lí, hoá học, sinh học thay đổi
D. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn .Các tính chất vật lí, hoá học, sinh học bị thay đổi gây tác hại cho con người và các sinh vật khác .
Câu 9: Nguyên nhân dẫn đến ô