dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an sinh 9 - tuan 31 - tiet 59 mien phi,tai lieu sinh 9 - tuan 31 - tiet 59 mien phi,bai giang sinh 9 - tuan 31 - tiet 59 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 5:42:28 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 31 Ngày soạn: 24/03/2015
Tiết 59 Ngày dạy: 28/03/2015

BÀI 54: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (tiếp theo)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
- Nêu được hậu quả của ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe và gây ra nhiều bệnh tật cho con người và sinh vật.
2. Kĩ năng.
- Rèn kĩ năng quan sát tranh hình phát hiện kiến thức.
- Rèn kĩ năng vận dụng thực tế vào bài học.
- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ: Qua bài học học sinh có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC.
1. Giáo viên:
- Tranh hình SGK và tư liệu về ô nhiễm môi trường, các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
- Tư liệu về môi trường, hoạt động của con người nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.
2. Học sinh:
- Sưu tầm tư liệu về biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
- Chuẩn bị bài trước ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số:
9ª3…………............................................……………........................................…….
9ª4……………........................................……………........................................…….
9ª5.................................................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ:
- Ô nhiễm môi trường là gì ? Trình bày nguyên nhân và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường?
3. Hoạt động dạy - học:
Mở bài: Tiết học trước các em đã được tìm hiểu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Vậy mỗi cá nhân, tổ chức và các quốc gia trên thế giới cần có những biện pháp nào để bảo vệ môi trường ?
Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề trên.
Hoạt động 1: Tìm hiểu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- GV tổ chức nội dung bài dưới dạng cuộc thi.
- Thể lệ:
+ Các nhóm bốc thăm câu hỏi, chuẩn bị 10 phút.
+ Mỗi nhóm 4HS(đã chuẩn bị)
+ Trình bày từ 5 - 7 phút.
+ Trả lời đúng được điểm và quà.
- Câu hỏi:
+ Nguyên nhân nào gây ô nhiễm không khí ?
+ Biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí là gì ?
+ Bản thân em đã làm gì để góp phần giảm ô nhiễm không khí ?
(Tương tự như vậy câu hỏi với các nội dung ô nhiễm nguồn nước; ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật; ô nhiễm do chất rắn,..)
- GV cùng với HS làm giám khảo chấm.
- Sau khi các nhóm trình bày lần lượt xong các nội dung thì ban giám khảo sẽ đánh giá và công bố kết quả.
+ Nhóm trả lời tốt nhất được một phần quà và cả nhóm được 10 điểm.
+ Nhóm trả lời khá được một phần quà và cả nhóm được 9 điểm.
- Đại diện nhóm bốc thăm câu hỏi, chuẩn bị yêu cầu.
+ Sắp xếp tranh ảnh theo thứ tự để dán lên bảng khi trình bày.
+ Ghi nhanh ý kiến ra giấy.
+ Cử đại diện trình bày đáp án.
- Các nhóm trình bày:
+ Yêu cầu: nội dung lần lượt theo trình tựu câu hỏi.
Nguyên nhân
Biện pháp
Đóng góp của bản thân
+ HS trong nhóm có thể bổ xung.
+ Các nhóm khác có thể hỏi và nhóm trình bày sẽ trả lời -> nếu không trả lời được thì bị trừ điểm.

 Tiểu kết:
1/ Hạn chế ô nhiễm không khí
- Trồng cây xanh
- Sử dụng năng lượng ít gây ô nhiễm
- Lắp đặt các thiết bị lọc bụi, xử lý khí độc hại
- Phát triển công nghệ sử dụng các nhiên liệu không gây khói bụi
- Quy hoạch khu công nghiệp, khu dân cư hợp lí
2/ Hạn chế ô nhiễm nguồn nước
- Không vứt rác xuống ao, hồ, sông, suối.
- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, cải tiến công nghệ sản xuất
- Lọc nước qua màng lọc
3/ Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật
- Sử dụng thuốc BVTV hạn chế, đúng liều lượng và trong danh mục được sử dụng
- Sử dụng biện pháp cơ học và sinh học để loại trừ sâu, bệnh hại cây trồng
- Sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn
4/ Hạn cế ô nhiễm do chất thải rắn
- Thu gom chất thải
- Phân loại chất thải
- Chôn lấp và đốt rác khoa học
- Xây dựng nhà máy xử lí chất thải và tái chế chất thải rắn
Hoạt động 2: Tìm hiểu các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- GV cho HS hoàn thành bảng