dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an SKKN lựa chon phuong phap cho tiet day mien phi,tai lieu SKKN lựa chon phuong phap cho tiet day mien phi,bai giang SKKN lựa chon phuong phap cho tiet day mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/12/2013 2:20:43 PM
Filesize: 0.22 M
Download count: 31
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP CHO MỘT TIẾT DẠY TOÁN
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Phượng.
MỞ ĐẦU:
Đặt vấn đề:
Thực trạng của vấn đề: Trong dạy học, để một tiết dạy đạt kết quả cao thì phải kết hợp nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất là hai chủ thể: Học sinh và giáo viên. Việc hoạt động tích cực của học sinh trong giờ học đó là sự thành công của tiết học đó. Để có được sự hoạt động tích cực đó của học sinh thì không đâu khác nhờ đến chủ thể giáo viên, giáo viên giống như người dẫn chương trình. Vì vậy nếu giáo viên biết lựa chọn đúng phương pháp kết hợp với các kĩ thuật phù hợp với tiết học với từng đơn vị kiến thức thì tiết học sẽ sôi động và thành công.Tuy nhiên, làm thế nào để lựa chọn phù hợp là một vấn đề khó. Qua các năm giảng dạy chương trình toán 9 tôi luôn cố gắng lựa chọn phương pháp và kĩ thuật phù hợp đối với từng tiết dạy, đó cũng là nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm này.
Ý nghĩa và tác dụng của đề tài:
Đề tài này nhằm giúp giáo viên định hướng được phương pháp và kĩ thuật phù hợp cho tiết dạy
Phạm vi nghiên cứu đề tài:
Bộ môn Toán 9
Phương pháp tiến hành:
Thực hiện trên lớp 9 ở hai khóa học (10-11 và 11-12) tại trường THCS Hoài Châu.
Các biện pháp tiến hành và thời gian tạo ra giải pháp:
- Chia nhóm bài rồi sử dụng các phương pháp khác nhau cho các nhóm bài đó và nhờ đó mà tôi đã lựa chọn được phương pháp mà tôi cho là phù hợp cho mỗi nhóm bài.
NỘI DUNG:
Mục tiêu:
- Thông qua đề tài này giúp giáo viên lựa chọn được phương pháp phù hợp với từng tiết dạy để tiết dạy thành công.
Mô tả giải pháp của đề tài:
Thuyết minh tính mới của đề tài:
Điểm mới của đề tài là người dạy sẽ nhận ra nên sử dụng phương pháp dạy học nào, kết hợp với kĩ thuật dạy học nào, thì sẽ phù hợp với loại tiết dạy gì. Và đồng thời cũng chỉ ra được những hạn chế khi chúng ta lựa chọn các phương pháp và kĩ thuật không phù hợp đối với tiết dạy.
Ta đã biết: Phương pháp dạy học là những cách thức, con đường dẫn đến mục tiêu của bài học.Ta có các phương pháp dạy học mới sau:
+ Dạy học đặt và giải quyết vấn đề.
+ Dạy học hợp tác.
+ Dạy học hợp đồng.
+ Học theo góc.
+ Học theo dự án.
+ Dạy học vi mô.
Kĩ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của giáo viên và học sinh trong các tình huống hoạt động nhằm thực hiện giải quyết một nhiệm vụ, nội dung cụ thể. Ta có các kĩ thuật dạy học sau:
+ Kĩ thuật đặt câu hỏi.
+ Kĩ thuật khăn phủ bàn.
+ Kĩ thuật mảnh ghép.
+ Sơ đồ tư duy.
+ Kĩ thuật KWL.
+ Kĩ thuật hợp tác học tập.
+ Lắng nghe và phản hồi tích cực.
Trên cơ sở có các phương pháp và kĩ thuật dạy học đó, nếu ta biết cách lựa chọn và kết hợp phù hợp thì tiết dạy sẽ thành công.
Trong chương trình toán 9 ta chia thành các nhóm như sau:
Nhóm 1: Dạy học định lý, khái niệm (hay gọi chung là lý thuyết)
Nhóm 2: Dạy các ví dụ.
Nhóm 3: Dạy giải bài tập (các tiết luyện tập)
Nhóm 4: Dạy các bài Ôn tập
Khi dạy nội dung thuộc nhóm 1:
Khi dạy nhóm bài này giáo viên thường mắc lỗi là áp đặt học sinh chấp nhận các khái niệm rồi mới áp dụng. Để tránh được lỗi trên ta nên sử dụng phương pháp đặt và giải quyết vấn đề kết hợp với kĩ thuật đặt câu hỏi:
Ví dụ 1: Khi dạy khái niệm “các loại góc với đường tròn” ta có thể thực hiện như sau:
+ Đối với đối tượng là lớp khá thì cho học sinh quan sát các hình tìm ra điểm giống và khác nhau giữa các hình. Từ đó xây dựng nên khái niệm. rồi củng cố bằng các hình vẽ.
Để xây dựng khái niệm góc ở tâm thì cho học sinh quan sát hình a,b tìm ra điểm giống nhau của hai góc là đỉnh trùng với tâm đường tròn, hai cạnh là hai bán kính của đường tròn.


Yêu cầu học sinh quan sát các hình và cho biết hình nào cho ta góc ở tâm? Vì sao?

Đối với đối tượng lớp yếu hơn thì yêu cầu học sinh vẽ đường tròn tâm O, vẽ góc AOB từ đó học sinh nêu khái niệm góc, rồi làm ví dụ củng cố giống như trên.
Tương