dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an SKKN PHUONG PHÁP DẠY NGỮ ÂM mien phi,tai lieu SKKN PHUONG PHÁP DẠY NGỮ ÂM mien phi,bai giang SKKN PHUONG PHÁP DẠY NGỮ ÂM mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 11:05:04 PM
Filesize: 0.25 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MỤC LỤC TRANG

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI…… …………………………………………………….….....…….……....2
II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU………….….……...3
1/ Đối tượng nghiên cứu…… …………………………………....…………….…....……..…....3
2/ Phạm vi nghiên cứu…… ………………………...…………………………..…….....….…....3
III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ……………………………………..............…3
IV. GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU……………...……………….…….…..………………….….....…4
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......……………….……...…….……………...…..............4
VI. ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI… ……………..............4
B. NỘI DUNG
I. CƠ SỞ KHOA HỌC…… ……………………………………………......…………..……….............4
1/ Cơ sở lý luận ………………………………………………………….....………..……….……....4
2/ Cơ sở thực tiễn…………………………………………………………….....…..………..…...….5
II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ DẠY VÀ HỌC NGỮ ÂM Ở TRƯƠNG TIỂU HỌC HIỆN NAY …… …………………………………………………….…......…................................6
1/ Các số liệu điều tra…………………………………………………....…….………...…………6
2/ Nhận định, đánh giá hiện trạng……………………...……..…….………….....…....…...…6
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY NGỮ ÂM …………...………….……………...................................7
1/ Qui trình của bài dạy ngữ âm …………...………….………………....................................7
Presentation…………...…….……………….............................................................................8
Practice …………...………….……………….............................................................................8
Production …………...………….……………….....................................................................9
2/ Bài dạy áp dụng…………...………….………………................................................................12
Bài dạy 1 …………...………….……………….....................................................................12
Bài dạy 2 …………...………….……………….....................................................................15
IV. PHÂN TÍCH TỔNG HỢP, RÚT RA KẾT LUẬN KHOA HỌC………....…...17
C. PHẦN KẾT LUẬN…………………………………………………………….……….…………18
D. KIẾN NGHỊ……………………………….....………………..………….……………………..……19 A. MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng hiện nay, Tiếng Anh là một ngôn ngữ quan trọng. Nó là chìa khóa để giúp chúng ta tiếp cận được những tinh hoa, tiến bộ về văn hóa, giáo dục, khoa học, kĩ thuật và rất nhiều lĩnh vực khác của nhân loại. Bởi vậy, nó là ngôn ngữ thứ hai, là môn học bắt buộc của nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Theo dự báo của các nhà phân tích, vào cuối thập kỷ này, hơn 1/3 dân số thế giới sẽ tham gia vào việc học tiếng Anh. Nhu cầu học tiếng Anh mang tính toàn cầu này đã cho thấy Tiếng Anh vô cùng quan trọng và cần thiết đối với việc phát triển kinh tế và xã hội ở tầm cỡ quốc gia cũng như đối với mỗi cá nhân trong xã hội.
Từ yêu cầu thực tế đó, môn Tiếng Anh đã được đưa vào chương trình chính khóa của mọi cấp học ở nước ta. Mục tiêu cuối cùng của việc dạy và học Tiếng Anh là học sinh có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh. Khả năng giao tiếp thể hiện trên hai bình diện: tiếp nhận (nghe và đọc) và sản sinh (nói và viết) ngôn ngữ. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu cuối cùng đó yếu tố đầu tiên học sinh cần nắm vững là ngữ âm (pronunciation).
Ngữ âm được coi là một trong những yếu tố cơ sở của tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Nếu phát âm chính xác thì mọi kĩ năng như nghe, nói, đọc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu phát âm sai hoặc không rõ ràng sẽ làm cho người nghe hiểu nhầm hoặc thậm chí không hiểu ý của người nói.
Xác định được tầm quan trọng đó nên việc dạy và học ngữ âm đã được đưa vào trong chương trình Tiếng Anh cấp tiểu học. Tuy nhiên đa số học sinh còn ngỡ ngàng và gặp nhiều khó khăn khi phát âm và ghi nhớ các âm đã học, trong khi đó việc khai thác và sử dụng các tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập ngữ âm của học sinh còn hạn chế.
So với chương trình Tiếng Anh cấp trung học phổ thông và cấp THCS thì môn Tiếng Anh với học sinh tiểu học còn rất mới lạ, đặc biệt là ngữ âm. Mặc dù trong mỗi Unit đều có dành 1 tiết để dạy ngữ âm. Tuy nhiên thời lượng 35 phút là quá ít ỏi mà phương pháp giảng dạy còn chưa cụ thể điều đó giải thích tại sao hiệu quả của việc dạy và học ngữ âm chưa cao.
Từ thực tế những năm tôi trực tiếp giảng dạy Tiếng Anh ở trường tiểu học, ngoài những phương pháp dạy ngữ âm tôi tiếp thu được từ các buổi tập huấn, tham dự các tiết dạy giáo viên giỏi, các tiết thao giảng, tôi luôn trăn trở tìm tòi cách thức giảng dạy làm sao cho phù hợp với đối tượng học sinh của mình, giúp các em không còn cảm thấy khó khăn, nặng nề khi phát âm Tiếng Anh. .
Từ ý nghĩ trên tôi đã tìm tòi và thực nghiệm trên lớp dạy của mình và nhận được kết quả như mong muốn. Chính vì vậy, tôi mạnh dạn đưa ra kinh nghiệm của mình về “Phương pháp dạy ngữ âm Tiếng Anh cho học sinh tiểu học” để bạn bè và đồng nghiệp tham khảo.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1/ Đối tượng nghiên cứu.
Trong sáng kiến kinh nghiệm này, tôi tập trung nghiên cứu các