dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an SKKN VĂN. 14-15 mien phi,tai lieu SKKN VĂN. 14-15 mien phi,bai giang SKKN VĂN. 14-15 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/23/2015 9:30:40 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GD - ĐT TX BÌNH MINH
TRƯỜNG THCS MỸ HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tổ: Hóa – Sinh – TD – AN - AV

Mỹ Hòa, ngày 7 tháng 03 năm 2015


BIÊN BẢN
Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch nghiên cứu bài học

I. Thời gian và địa điểm:
Vào lúc: 9 giờ 45 phút, ngày 7 tháng 03 năm 2015. Tại: phòng thư viện trường THCS Mỹ Hòa.
II. Thành phần tham dự:
1. Cô: Phan Thị Ngọc Hoa (Tổ Trưởng).
2. Thầy: Lê Châu Tuấn (Tổ phó).
3. Cô: Lê Thị Kim Phước (Tổ viên).
4. Thầy: Võ Khoa Trường (Tổ viên).
5. Thầy: Nguyễn Hoàng Cảnh (Tổ viên).
6. Cô: Nguyễn Thị Diễm Thúy (Tổ viên).
7. Cô: Lê Thị Trúc Giang (Tổ viên).
8. Cô: Nguyễn Thị Kim Hồng (Tổ viên).
9. Cô: Lê Thị Bích Dung ( Tổ viên).
10. Cô: Lưu Thị Phượng Anh (Tổ viên).
- Đóng góp xây dựng tiết dạy môn Thể dục: 6/3.
- Tên bài dạy: Bật nhảy – Chạy nhanh.
- Tiết theo PPCT: Tuần 27. Tiết 53.
- Giáo viên dạy minh họa: Lê Thị Kim Phước.
III. Nội dung xây dựng tiết dạy ghi nhận như sau:
1. Mục tiêu – yêu cầu của bài học: (về kiến thức, kĩ năng, thái độ) mà HS cần đạt được khi tiến hành nghiên cứu.
a) Kiến thức:
- Biết cách thực hiện động tác đà 1 bước – đá lăng.
- Biết cách thực hiện động tác XPC – chạy nhanh 20 – 50m, trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (giáo viên chọn) “Lò cò – chạy tiếp sức”.
b) Kĩ năng:
- Thực hiện được động tác đà 1 bước – đá lăng.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác tư thế XPC – chạy nhanh 20 – 50m, trò chơi.
c) Thái độ:
- Biết vận dụng để tự học, tự tập rèn luyện sức khoẻ, phát triển thể lực,có tinh thần đoàn kết, có tổ chức kĩ luật, tích cực và chủ động tự sửa sai hoặc giúp bạn sửa sai.
2. Ý kiến giáo viên dạy minh họa:
- Đây là tiết ôn nên chúng ta cần đạt được các yêu cầu sau:
+ Tập trung sửa sai cho những học sinh còn yếu kĩ thuật.
+ Duy trì và nâng cao kĩ thuật, thành tích đối với học sinh cơ bản nắm được kĩ thuật.
- Tiết dạy này chia thành 3 hoạt động:
a) HĐ1: Phần mở đầu: ( 6 - 8 phút).
+ Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe học sinh.
+ Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
+ Nhắc lại nội dung tập, gọi học sinh tập, sửa sai.
+ Khởi động.
b) HĐ 2: Phần cơ bản: (28 - 30 phút).
+ Ôn: Bật nhảy ( 8 - 10 phút).
+ Chạy nhanh ( 8 - 10 phút).
+ Trò chơi ( 8 – 10 phút).
c) HĐ 3: Phần kết thúc: ( 5 - 7 phút)
Thả lỏng các khớp, nhận xét, dặn dò, xuống lớp.
3. Ý kiến thảo luận chi tiết của giáo viên trong tổ bộ môn:
- GV trong tổ thống nhất với mục tiêu, yêu cầu khi dạy bài học của cô Lê Thị Kim Phước.
- Thống nhất với 3 hoạt động và thời gian, lượng vận động như trên.
a) HĐ 1: Phần mở đầu.
- Thầy Cảnh: Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số học sinh.
- Thầy Trường: Kiểm tra trang phục và sức khỏe học sinh.
- Thầy Tuấn: Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học cần ngắn gọn.
- Cô Hồng: Thống nhất với cách vào bài của cô Phước.
- Cô Thúy: Nhấn mạnh tác hại nếu không khởi động đúng, cho học sinh giản cách khi khởi động không nhất thiết đứng ngoài nắng mà có thể đứng vào bóng mát.
- Cô Phượng Anh: Nên cho học sinh khởi động theo chiều từ trên xuống.
- Cô Dung: Cán sự điểu khiển, giáo viên quan sát. Khi khởi động xong hạn chế cho học sinh ngồi.
b) HĐ 2: Phần cơ bản.
- Thầy Cảnh: Giáo viên nhắc lại nội dung, yêu cầu tiết học và thị phạm động tác cho học sinh nắm, gọi 1,2… học sinh lên thực hiện.
- Thầy Trường: Giáo