dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an SKKN VĂN GIAI TINH HUNG YEN mien phi,tai lieu SKKN VĂN GIAI TINH HUNG YEN mien phi,bai giang SKKN VĂN GIAI TINH HUNG YEN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 9:28:46 PM
Filesize: 12.07 M
Download count: 19
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm
PHẦN MỞ ĐẦU
A- ĐẶT VẤN ĐỀ
I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
II- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
III- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
B- PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
I- CƠ SỞ KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1./. CƠ SỞ LÍ LUẬN
2./. CƠ SỞ KHOA HỌC
3./. CƠ SỞ THỰC TẾ
II- CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH
1./. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU
2./. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3./ THỜI GIAN HOÀN THÀNH.
PHẦN NỘI DUNG
I- NHIỆM VỤ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
II- CÁC GIẢI PHÁP MÀ SÁNG KIẾN ĐÃ VẬN DỤNG
1 - Tạo hứng thú cho học sinh thông qua việc tạo tâm thế học.
2 - Tạo hứng thú cho học sinh thông qua việc đọc diễn cảm.
3 - Tạo hứng thú cho học sinh thông qua đàm thoại.
4 - Tạo hứng thú cho học sinh bằng việc ứng dụng CNTT.
5 - Tạo hứng thú cho học sinh bằng việc sử dụng bản đồ tư duy.
6- Tạo hứng thú cho học sinh bằng việc tổ chức các trò chơi.
III- KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
PHẦN KẾT LUẬN
I- MỘT SỐ KẾT LUẬN
II- ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ.


PHẦN MỞ ĐẦU
A- ĐẶT VẤN ĐỀ
I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Việc đổi mới phương pháp giảng dạy Ngữ văn hiện nay đã và đang thực sự là yếu tố quyết định hiệu quả giờ dạy. Phương pháp dạy học đổi mới chú trọng đến việc phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh làm cho học sinh ham thích môn học. Điều 24, luật giáo dục (do Quốc hội khoá X thông qua) cũng đã chỉ rõ “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Đây là định hướng cơ bản thiết thực đối với mỗi giáo viên trong đó có giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn.
Từ nhiều năm nay, phương pháp dạy văn đổi mới đã chú trọng phát triển hứng thú học văn của học sinh. Một trong những mục đích của giờ văn là làm sao gây được rung động thẩm mĩ, giáo dục nhân cách cho học sinh. Ai đó đã nói rằng: “Dù có dắt ngựa đến bờ sông cũng không thể bắt nó uống nước được”. Vấn đề học tập của trẻ cũng vậy. Dù có bắt được chúng ngồi ngay ngắn học tập nhưng nếu không thích thú, trẻ không thể học tốt được. Từ thực tế giảng dạy bộ môn Ngữ văn ở THCS nhiều năm, tôi nhận thấy muốn giờ dạy đạt hiệu quả cao, ngoài việc truyền đạt kiến thức, tôi nghĩ rằng mình cần phải biết gây hứng thú học tập cho học sinh để tiết học thực sự nhẹ nhàng, sinh động; học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, không gượng ép. Từ đó mới phát huy thực sự tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh.
Trong phạm vi của sáng kiến kinh nghiệm, tôi xin đề cập đến một số biện pháp nhằm khơi gợi hứng thú học tập của học sinh trong tiết học Ngữ văn ở THCS.
II – MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đề tài nghiên cứu “Tạo hứng thú cho học sinh trong tiết dạy ngữ văn” với mục đích cơ bản sau đây : Trình bày một số biên pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong giờ dạy Ngữ văn. đó giúp các em nắm vững kiến thức, yêu thích môn học, nhờ vậy nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời đề tài này có thể giúp cho giáo viên dạy ngữ văn áp dụng cho các lớp các bài cụ thể .
III- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu hướng tới đối tượng là hứng thú học tập môn Ngữ văn của học sinh THCS.
2. Phạm vi nghiên cứu :
- Nghiên cứu phương pháp dạy Ngữ văn của giáo viên.
- Nghiên cứu hứng thú , kết quả học tập môn Ngữ văn của học sinh.

B- PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

I- CƠ SỞ KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1./. Cơ sở lí luận
Trong những năm gần đây vấn đề đổi mới phương pháp dạy học luôn được bàn luận một cách sôi nổi, đó là vấn đề quan trọng luôn được đề cập trong mỗi cuộc họp chuyên môn ở tất cả các trường học trên cả nước.Với bộ môn văn cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó.
Nghị quyết hội nghị lần II BCH TW Đảng khóa VIII