dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an sử 7 tiết 60 mien phi,tai lieu sử 7 tiết 60 mien phi,bai giang sử 7 tiết 60 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 4:05:15 PM
Filesize: 0.09 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần: 31 Ngày soạn: 20/03/ 2015
Tiết : 60 Ngày tra: 02/04/ 2015

KIỂM TRA MỘT TIẾT
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Kiểm tra mức độ tiếp thu, vận dụng kiến thức của HS ở cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, tình hình pháp luật nước ta thời Lê Sơ, tình hình văn hóa, chính trị thế kỉ XVI-XVIII
2. Tư tưởng:
Giáo dục học sinh lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, biết ơn các anh hùng dân tộc, các danh nhân, tổ tiên đã bảo vệ và xây dựng đất nước.
Giáo dục cho HS có ý thức trách nhiệm vươn lên trong học tập
3. Kĩ năng:
Rèn kĩ năng hiểu sự kiện, liên hệ thực tê
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: trắc nghiệm (3đ) + tự luận (7đ)
III. THIẾT LẬP MA TRẬN


Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cộng


TN
TL
TN
TL
TN
TL

2.25
5.25Nước Đại Việt thế kỉ XVI. Thời Lê Sơ

Biết được nét chính về luật pháp thời Lê Sơ
Hiểu được điểm nổi bật của tôn giáo tôn giáo nước ta thế kỉ XVI - XVIII

Hiểu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam sơn (1418-1427)
Số câu
Số điểm

1
2
0.25
0.25
1
3
Nước Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIII
Nắm được sự kiện tiêu biểu của phong trào nông dân Tây sơn
Biết được đặc điểm của chữ Quốc Ngữ

Hiểu được vì sao chính quyền Đàng Trong suy yếu, mục đích quân Tây Sơn hòa với Trịnh, ý nghĩa của việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế


Nhận xét được chính sách ngoại giao của Quang Trung và liên hệ với chính sách ngoại giao của Đảng, nhà nước ta hiện nay

3.75
4.75

Số câu
Số điểm
2
2

0.75
0.75


1
2


Tổng cộng
3
4

2
4

1
2

6
10


 IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
I.Trắc nghiệm (3điểm)
Câu 1: (1đ)Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng:
1. Đặc điểm nổi bật nhất của tôn giáo nước ta thế kỉ XVI-XIII là:
A. Nho giáo được truyền bá C. Đạo giáo được truyền bá
B. Đạo Thiên Chúa được truyền bá D. Tín ngưỡng dân gian được duy trì và phát triển
2. Vì sao chính quyền Đàng Trong suy yếu?
A. Quan lại cường hào bóc lột nhân dân, chỉ lo ăn chơi xa xỉ
B. Do mất mùa đói kém, nhân dân phiêu tán
C. Do thiên tai thường xuyên diễn ra
D. Do chiến tranh liên miên
3. Mục đích quân Tây Sơn tạm hòa với quân Trịnh là:
A. vì quân Trịnh mạnh C. để tạo mâu thuẫn Nguyễn – Trịnh
B. vì quân Nguyễn mạnh D. để dồn sức đánh Nguyễn
4. Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì?
A. Tập hợp lực lượng nhân dân đoàn kết chống xâm lược
B. Khẳng định vai trò cá nhân của Nguyễn Huệ trong việc đánh quân Thanh
C. Khẳng định đất nước độc lập, tự chủ, có người đứng đầu
D. Đoàn kết nghĩa quân Tây Sơn chống giặc Thanh
Câu 2: (1đ)Nối cột A ( sự kiện lịch sử) với cột B (thời gian) tương ứng của phong trào Tây Sơn:
Cột A ( sự kiện)
Cột B (thời gian)
Nối

1. Lật đổ chính quyền họ Trịnh
A.1789
1 - …………..

2.Lật đổ chính quyền họ Nguyễn
B.1785
2 - …………..

3.Đánh tan quân xâm lược Thanh
C.1786
3 - ……………

4.Đánh tan quân xâm lược Xiêm
D.1777
4 - ……………

Câu 3: (1đ) Điền các cụm từ: truyền đạo, dễ phổ biến, Quốc Ngữ, nhân dân thích hợp vào chổ trống: “Đây là thứ chữ viết tiện lợi, khoa học, ………………., lúc đầu chỉ dùng trong việc…………………., sau lan rộng ra trong…………………….và trở thành chữ ……………………….của nước ta cho đến ngày nay”
II.Tự luận (7đ)
Câu 4: (3đ) Nguyên nhân nào dẫn tới thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam sơn? Cuộc khởi nghĩa có ý