dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an sử 7 tiết 62 mien phi,tai lieu sử 7 tiết 62 mien phi,bai giang sử 7 tiết 62 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 4:05:48 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần: 32 Ngày soạn: 04/04/ 2015
Tiết : 62 Ngày dạy: 09/04/ 2015

Chương VI: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
Bài 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (tiết 2)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Sau bài học HS cần:
- Đời sông cơ cực của nhân dân dưới triều Nguyễn là nguyên nhân sự bùng nổ hàng trăm cuộc nổi dậy trên khắp cả nước
2. Thái độ:
- HS thấy được triều đại nào để cho ND đói khổ thì tất yếu sẽ có nhân dân đấu tranh chống lại triều đại đó
3. Kĩ năng:
- Xác định trên lược đồ địa ban diễn ra các cuộc KN
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
Lược đồ những nơi bùng nổ các cuộc đấu tranh lớn của ND chống vương triều Nguyễn nửa đầu TK XIX
2. Học sinh:
Sách giáo khoa, học bài theo yêu cầu giáo viên.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ổn định:(1’) 7A1……………7A2……………….7A3…………………
7A4……………7A5……………….7A6………………….
1. Kiểm tra bài cũ: (6’)
Nhà Nguyễn thiết lập chế độ PK tập quyền như thế nào?
Nêu những biện pháp kinh tế, quân đội, ngoại giao của nhà Nguyễn?
2.Giới thiệu bài mới: Chế độ Pk nhà Nguyễn thiết lập nhưng chưa quan tâm thực sự đến nhân dân, xóa bỏ những chính sách tiến bộ của nhà Tây Sơn, đưa ra những chính sách mới nhằm xiết chặt ách thống trị, duy trì nền kinh tế trong vòng bảo thủ, lạc hậu, cô lập với bên ngoài đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân như thế nào? Họ đã phản ứng ra sao?

3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG KIẾN THỨC

 Hoạt động 1: tìm hiểu đời sống cơ cực của nhân dân dưới triều Nguyễn (12’)
? Dưới chính sách bảo thủ của nhà Nguyễn, đời sống ND ra sao? Biểu hiện như thế nào?
Nhân dân, nhất là nông dân ngày càng cơ cực
Địa chủ, cường hào cướp ruộng đất
Quan lại tham nhũng
Tô thuế nặng nề, bệnh dich đói kém
GV: nhấn mạnh (1842, bão to ở Nghệ An làm đổ hơn 4 vạn nóc nhà, hơn 5.000 người chết)
HS: đọc trích đoạn sgk
? Qua đoạn trích, em có nhận xét gì về chính quyền PK nhà Nguyễn?
HS: Quan lại từ trung ương đến địa phương ra sức đục khoét bóc lột nhân dân, XH loạn lạc, không còn kỷ cương phép nước.
? Thái độ của nhân dân như thế nào?
(Căm phẫn, oán giận, vùng lên đấu tranh)
Hoạt động 2: Tìm hiểu về các cuộc nổi dậy cụ thể của nông dân (24’)
* GV: Dùng lược đồ chỉ vị trí các cuộc KN bùng nổ, tên các thủ lĩnh.
? Trình bày những hiểu biết của mình về Phan Bá Vành?
(Làng Minh Giáng – Thái Bình, xuất thân từ gia đình nghèo)
? Nguyên nhân nào khiến cho Phan Bá Vành KN? HS: Bất bình với giai cấp thống trị, 1821, nhân nạn đói ở TB, Nam Định, ông kêu gọi ND KN.
GV: Thuật lại cuộc KN của Phan Bá Vành
(XD căn cứ ở Trà Lũ – Lan rộng khắp tỉnh Nam Định sang TB, Hải Dương, Quảng Ninh)
? Nông Văn Vân là ai? Vì sao ông lại nổi dậy KN?
GV: Tường thuật lại cuộc KN.
Đây là cuộc KN tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số


? Cho biết một vài nét về Lê Văn Khôi?
HS: Một thổ bào ở Cao Bằng vào Nam KN.
Cuộc KN được ND 6 tỉnh Nam Kỳ tham gia, sau đó bị Thái Công Triều làm phản, Lê Văn Khôi bị cô lập
Đây là cuộc KN tiêu biểu ở phía Nam được nhiều người tham gia


? Cho biết một vài nét về Cao Bá Quát?
HS: Nhà thơ lỗi lac, nhà nho yêu nước, căm thù chế độ nhà Nguyễn, thương dân.
GV: Tường thuật cuộc KN
Đây là cuộc KN của nông dân có sự tham gia của nhà Nho
?: Em có nhận xét gì về phạm vi của đấu tranh KN?
(Rộng khắp – Qui mô lớn)
HS thảo luận: Các cuộc KN trên có gì giống và khác nhau ?
Giống: Chống lại chính quyền nhà Nguyễn, kết quả đều bị đàn áp.
Khác nhau : Tính chất Nông dân
Dân tộc
Người lãnh đạo

? Vì sao các cuộc KN đều bị đàn áp ?
+ Phân tán, thiếu sự liên kết về lực lượng, bị triều đình đàn áp dã man
? Các cuộc KN trên chứng tỏ