dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an sử 8 tiết 46 mien phi,tai lieu sử 8 tiết 46 mien phi,bai giang sử 8 tiết 46 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 4:22:56 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần: 30 Ngày soạn: 15/03/2015 Tiết: 46Ngày kiểm tra: 24/03/2015
KIỂM TRA MỘT TIẾT
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA:
1. Kiến thức:
Kiểm tra việc nắm các kiến thức lịch sử Việt Nam cận đại từ khi thực dân Pháp xâm lược đến cuối thế kỉ XIX. Mục đích xâm lược của thực dân, biểu hiện tinh thần kháng chiến của nhân dân ta, các phong trào, cuộc khởi nghĩa tiêu biểu chống Pháp của các tầng lớp nhân dân ta nửa cuối thế kỉ XIX, nhận xét về trách nhiệm của triều đình trong việc để mất nước ta vào tay thực dân Pháp.
2. Tư tưởng:HS có thái độkhâm phục, biết ơn cha ông ta trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc và giành độc lập dân tộc, biết ơn các anh hùng dân tộc.
3. Kỹ năng: Rèn luyện cho các em kĩ năng nhận xét, khái quát
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Trắc nghiệm (3 điểm) + Tự luận (7 điểm)
III. THIẾT LẬP MA TRẬN:

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Chủ đề
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược
Nắm được thời gian và sự kiện thực dân Pháp tấn công Bắc Kì và cuộc kháng chiến của nhân dân ta
Mục đích của Thực dân Pháp khi đánh vào Gia Định

Hiểu được những biểu hiện của tinh thần kháng chiến của nhân dân ta ở Đà Nẵng và các tỉnh Nam Kì (1858 – 1873)

3.25
6.25

Số câu
Số điểm
1.25
1.251
3


Chủ đề:
Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX ( từ sau năm 1885)

Nắm được nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuất 1862
Nắm được tính chất của cuộc khởi nghĩa Hương khê, lực lượng tham gia của: cuộc khởi nghĩa Yên Thế, phong trào Cần Vương
Trình bày được nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Yên Thế


Hiểu được ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế


Nhận xét, đánh giá được trách nhiệm của triều đình trong việc để mất nước
2.75
3.75

Số câu
Số điểm
1.75
1.75

0.5
1

0.5
1


1
2


Cộng
3.5
4
1.5
4
1
2
6
10

IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA:
I.Trắc nghiệm (3điểm)
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng:
1. Thực dân Pháp đánh vào Đà Nẵng nhằm mục đích gì?
A. Đánh bại quân triều đình
B. Chiếm vựa lúa của nước ta, thực hiện âm mưu đánh lâu dài
C. Thực hiện âm mưu đánh nhanh thắng nhanh
D. Đàn áp các cuộc đấu tranh.
2. Lực lượng tham gia phong trào Cần Vương là:
A.nhân dân yêu nước B. văn thân, sỹ phu và nhân dân yêu nước.
C. nông dân. D. văn thân, sỹ phu
3. Lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai?
A. Vua Hàm Nghi B. Cao Thắng
C. Tôn Thất Thuyết D. Phan Đình Phùng
4. Lực lượng của cuộc khởi nghĩa Yên thế là:
A. nông dân. B. nhân dân yêu nước
C. quan lại và các sỹ phu yêu nước D. văn thân, sỹ phu và nhân dân yêu nước.
Câu 2:Nối thời gian ở cột A cho tương ứng với sự kiện ở cột B:
Cột A
Cột B
Đáp án

1. 20/11/1873
A. Tướng Pháp Ri vi e bị giết
1. - …

2. 21/12/1873
B. Tướng Pháp Gác đi e bị giết
2. - …

3. 19/05/1883
C. Pháp tấn công Bắc Kì lần thứ hai
3. - …

4. 25/04/1882
D. Pháp tấn công Bắc Kì lần thứ nhất
4. - …

Câu 3:Điền các từ, cụm từ: Cai quản, Nhâm Tuất, Côn Lôn, Đông Nam Kì vào chổ chấm để hoàn thành nội dung của một