dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an sử 8 tiết 47 mien phi,tai lieu sử 8 tiết 47 mien phi,bai giang sử 8 tiết 47 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 4:23:28 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
DownloadI. TIÊU
1. Kiến thức: Sau bài HS :
Trình bày được các chính sách khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam: Kế hoạch, nội dung, cách tiến hành.
Phân tích được mục đích của các chính sách khai thác đó.
2.Thái độ:
ghét kẻ xâm lược, thống trị, căm ghét sự áp bức, bóc lột
Bồi dưỡng cho HS ý chí chống xâm lược
3. Kĩ năng:
Biết mô tả , khái quát, phân tích
II. BỊ
1.Giáo viên:
Giáo án, đồ bộ máy thống trị của Pháp ở Đông Dương
2. sinh:
SGK, chuẩn bị bài mới
III. TRÌNH DẠY HỌC
Ổn định(1’):
8A6……………………………………………………….
Kiểm tra bài cũ (6’)
Hãy cho biết nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của các đề nghị cải cách nửa cuối thế kỉ XIX
Giới thiệu bài :
Sau khi xâm chiếm được nước ta thực dân Pháp tiến hành khai thác bóc lột nước ta trên quy mô lớn ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Đó là cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Vậy kế hoạch, nội dung, cách tiến hành và mục đích của chính sách khai thác của thực dân Pháp như thế nào bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
DUNG THỨCHoạt động 1: Tìm hiểu về chính sách cai trị về tổ chức bộ máy nhà nước của thực dân Pháp đối với nước ta (10’)
GV: Treo sơ đồ bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương, trình bày nội dung sơ đồ
HS: Theo dõi
? Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên?
HS: Dựa vào sơ đồ bộ máy cai trị của Pháp ở Đông Dương để vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước ở Việt Nam
? Em hãy nhận xét về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp?
HS: suy nghĩ, trả lời:
Chặt chẽ, với tay xuống tận nông thôn
Kết hợp giữa nhà nước phong kiến và thực dân
GV: Mục đích của Pháp chia rẽ dân tộc ta trong sự thống nhất giả tạo, xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới để bóc lột, kìm kẹp được nhiều hơn.
Hoạt động 2: Tìm về chính sách khai thác bóc lột về kinh tế của thực dân Pháp (16’)
GV: Chia lớp thành 4 nhóm, thảo luận các chính sách khai thác về kinh tế của thực dân Pháp đối với nước ta
? Nông nghiệp?
? Thủ công nghiệp?
? Giao thông vận tải?
? Thương nghiệp và tài chính?
HS: Thảo luận nhóm lần lượt 4 nhóm, 4 nội dung trên, trong 3’
GV: Hướng dẫn HS thảo luận theo bảng cho sẵn trong phiếu học tập
HS: Các nhóm lần lượt trình bày kết quả thảo luận của mình, nhóm khác bổ sung hoàn thiện
GV: Nhận xét, bổ sung, chốt
? Các chính sách trên của thực dân nhằm mục đích gì?
HS: Suy nghĩ trả lời
GV: Phân tích cụ thể mục đích của các chính sách kinh tế của Pháp nhằm vơ vét sức người sức của của nhân dân Đông Dương. Chúng tập trung chủ yếu là khai thác những ngành kinh tế nước ta có nhiều nguồn lợi và phục vụ cho lợi ích của tư bản Pháp, chúng đánh thuế nặng vào hàng hóa nước ngoài còn hàng hóa của chúng thì miễn hoặc đánh thuế thấp, độc ác hơn nữa chúng đề ra hàng trăm loại thuế, nặng nhất là thuế muối, sắt,.. những mặt hàng thiết yếu.
? Em hãy quan sát hình98- Ga Hà Nội (năm 1900), nêu nhận xét về những chuyển biến về inh tế do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam?
HS: Suy nghĩ trả lời
GV: chốt
Mặc dù mục đích của Pháp là vơ vét, bóc lột vậy nhưng nền kinh tế nước ta đã có bước chuyển biến, nhiều ngành nghề ra đời hơn, giao thông bước tiến hơn.
Những yếu tố tích cực, tiêu cực đan xen di đường lối nô dịch của thực dân Pháp.
Hoạt động 3: tìm về chính sách cai trị về văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp đối với nước ta (10’)
? Em hãy cho biết chính sách văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp đối với nước ta?
HS: Dựa vào SGK, trả lời ngắn gọn
GV: Chốt
? Theo em, chính sách văn hóa giáo dục của thực dân Pháp có phải để “khai hóa