dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tài liệu hướng dẫn trường học trực tuyến mien phi,tai lieu Tài liệu hướng dẫn trường học trực tuyến mien phi,bai giang Tài liệu hướng dẫn trường học trực tuyến mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/27/2015 10:44:08 AM
Filesize: 18.14 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TRÊN “TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI”
Tài khoản cấp trường
1.1. Đăng nhập và sửa thông tin

- Địa chỉ đăng nhập: http://truongtructuyen.edu.vn/
- Sử dụng tài khoản được cấp đăng nhập vào góc phải màn hình.

- Sau khi đăng nhập xong, nhấn vào “Thông tin cá nhân” để cập nhật. Đối với lần đầu tiên đăng nhập, chủ tài khoản cần nhập đầy đủ thông tin

- Để thay đổi thông tin, ta vào “Sửa thông tin cá nhân” nhập đầy đủ, đúng thông tin. Sau khi nhập xong, nhấn “Cập nhật thông tin cá nhân”
- Để thay đổi địa chỉ email, SĐT, tài khoản cho dễ sử dụng, ta vào “Đổi email, SĐT, tài khoản” nhập tên đăng nhập, số ĐT, địa chỉ email muốn thay đổi và nhập mật khẩu đã được cấp. Cuối cùng nhấn “Cập nhật”.

- Để thay đổi mật khẩu tao vào “Đổi mật khẩu” . Sau đó, nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới muốn thay, cuối cùng nhấn “Đổi mật khẩu mới”.

- Để tham gia được diễn đàn, cần phải đưa ảnh thẻ cá nhân lên. Quy trình như sau, ta vào “Đổi ảnh thẻ” nhấn “chọn tệp tin” cuối cùng nhấn “OK”


1.2. Tạo tài khoản giáo viên, tạo lớp học
1.2.1. Tạo tài khoản cho GV
- Vào “không gian trường học” bám “Tạo tài khoản GV”, nhập họ tên GV và nhấn “Đồng ý”, nhấn “OK”.
Lưu ý: Để tránh quên mật khẩu cho GV, ta nên tạo file excel có danh sách GV của đơn vị. Sau đó, tạo tài khoản đến đâu, copy mật khẩu của giáo viên tương ứng ra đó rồi mới nhấn “Đồng ý”.


- Để sửa mật khẩu cho GV, ta nhấn “Cấp lại mật khẩu cho GV”, chọn mã giáo viên màu xanh, copy lại mật khẩu ra file excel giống trên và nhấn “Đổi mật khẩu”, nếu không thích mật khẩu đó, có thể đổi mật khẩu khác, nhấn “Sinh mật khẩu” và nhấn “Đổi mật khẩu”.

1.2.2. Tạo lớp học
Để tạo lớp học ta nhấn “Quản lý lớp học”, tiếp đến là “Tạo lớp mới”


Ta nhập đủ thông tin, sau đó nhấn “Đồng ý”
1.2.3. Quản lý thông tin
- Trong “Không gian trường học”, nhấn “Danh sách chi tiết GV - HS” giúp quản lý nhà trường theo dõi mọi thông tin giáo viên và học sinh.
- Mục “Danh sách KH đã xóa” chứa danh sách các bài học của GV toàn trường đã xóa, trường hợp là bài học quan trọng, ta có thể khôi phục lại.
- Để quản lý sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, ta nhấn vào “Sinh hoạt chuyên môn”. Chọn “Thống kê sản phẩm” sẽ kiểm tra được số lượng sản phẩm sinh hoạt chuyên môn của đơn vị mình. Chọn “Thống kê giáo viên” sẽ kiểm tra được số lượng sản phẩm sinh hoạt chuyên môn của GV thuộc đơn vị mình.


Tài khoản giáo viên
2.1. Đăng nhập và sửa thông tin

- Địa chỉ đăng nhập: http://truongtructuyen.edu.vn/
- Sử dụng tài khoản được cấp đăng nhập vào góc phải màn hình.

- Sau khi đăng nhập xong, nhấn vào “Thông tin cá nhân” để cập nhật. Đối với lần đầu tiên đăng nhập, chủ tài khoản cần nhập đầy đủ thông tin

- Để thay đổi thông tin, ta vào “Sửa thông tin cá nhân” nhập đầy đủ, đúng thông tin. Sau khi nhập xong, nhấn “Cập nhật thông tin cá nhân”
- Để thay đổi địa chỉ email, SĐT, tài khoản cho dễ sử dụng, ta vào “Đổi email, SĐT, tài khoản” nhập tên đăng nhập, số ĐT, địa chỉ email muốn thay đổi và nhập mật khẩu đã được cấp. Cuối cùng nhấn “Cập nhật”.

- Để thay đổi mật khẩu tao vào “Đổi mật khẩu” . Sau đó, nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới muốn thay, cuối cùng nhấn “Đổi mật khẩu mới”.

- Để tham gia được diễn đàn, cần phải đưa ảnh thẻ cá nhân lên. Quy trình như sau, ta vào “Đổi ảnh thẻ” nhấn “chọn tệp tin” cuối cùng nhấn “OK”


2.2. Tạo bài học mới
Để tạo bài học mới cho học sinh tham gia học tập ta nhấn “Tạo bài học mới”, tiếp đến nhập đủ