dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an td thi gvdg mien phi,tai lieu td thi gvdg mien phi,bai giang td thi gvdg mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/25/2015 1:29:21 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày soạn: 28/ 03/ 2015.
Ngày giảng: 9A: 31/ 03/ 2015.
TIẾT 60

Đá cầu: - Ôn kĩ thuật di chuyển, chuyền cầu theo nhóm.
- Ôn kĩ thuật phát cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân.
- Giới thiệu một số điểm luật trong thi đấu.
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện di chuyển đơn bước ra sau, chếch phải, chếch trái, di chuyển để chuyền cầu theo nhóm 3- 4, phát cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. Nắm được một số điểm luật trong thi đấu đá cầu.
- Kĩ năng: + Thực hiện cơ bản đúng di chuyển đơn bước ra sau, chếch phải, chếch trái, di chuyển để chuyền cầu theo nhóm 3- 4, phát cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. Biết và áp dụng dược một số điểm luật trong thi đấu đá cầu.
- Thái độ: HS có thái độ tập luyện nghiêm túc, tự giác tích cực an toàn trong tập luyện
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: - Trên sân trường THCS Thị Trấn.
- Phương tiện: - GV: Giáo án, cầu đá.
- H/s: Giầy, cầu đá, trang phục phù hợp.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

Nội dung
Đ. lượng.
Phương pháp - Tổ chức

1. Phần mở đầu
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
- Kiểm tra tình hình sức khoẻ học sinh.
* Khởi động chung:
+ Tập 6 động tác bài thể dục phát triển chung.
+ Xoay kĩ các khớp.
+ Ép dọc ngang.
* Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ.
+ Nâng cao đùi.
+ Đá gót chạm mông.
+ Nâng đùi.
+ Nâng mu bàn chân.
+ Chạy nâng má trong bàn chân.
+ Chạy nâng má ngoài bàn chân.
( 10 - 12` )
1-2`
8-10`
2 x 8 nhịp2 lần/ 1 động tác
- GV hướng dẫn lớp khởi động.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

2. Phần cơ bản:
a. Môn tự chọn: Đá cầu.
* Ôn tập:
+ kỹ thuật di chuyển.+ Chuyền cầu theo nhóm:
- Chuyền cầu theo nhóm 3 người.
- Chuyền cầu theo nhóm 4 người.

+ kĩ thuật phát cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân.


+ Giới thiệu một số điểm luật trong thi đấu
- Lỗi phát cầu.
- phát cầu lại.
b. Củng cố:
- Yêu cầu 1- 2 học sinh lên thực hiện kĩ thuật phát cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân.
( 30- 32` )


2- 3 phút
1 - 2 Lần.


10- 12 phút

5-6 phút

5- 6 phút

10- 12 phút
8- 10lần/ 1hs2- 3 phút1-2 phút- GV nhắc lại ưu lĩnh của kĩ thuật di chuyển để hs nắm được.
- GV yêu cầu thực hiện đồng loạt cả lớp theo đội hình 3- 4 hàng ngang.
- HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
+ Đội hình thực hiện.

- GV quan sát chỉnh sửa kĩ thuật cho học sinh.
- GV chia lớp ra thành hai đội hình nhóm 3, nhóm 4 để thực hiện chuyền cầu theo nhóm.
+ đội hình tập luyện:
- Nhóm 3:
x x x x

x x

- Nhóm 4:
x x x x

x x x x

- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Giáo viên quan sát, chỉnh sửa cho các nhóm thực hiện