dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an THỂ DỤC LỚP 3_TUẦN 30-35 mien phi,tai lieu THỂ DỤC LỚP 3_TUẦN 30-35 mien phi,bai giang THỂ DỤC LỚP 3_TUẦN 30-35 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/23/2014 7:24:53 AM
Filesize: 0.22 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

LỊCH BÁO GIẢNG
TUẦN: 30 (31/03/2014 – 04/04/2014)

Ngày
Tên bài dạy
Ghi chú

Thứ hai
31/03Thứ ba
01/04Thứ tư
02/04Thứ năm
03/04
- Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung
- Học tung và bắt bóng cá nhân
- Kiểm tra bài thể dục phát triển chung với cờ và hoa
3-1, 32

Thứ sáu
04/04__________________________________
Thứ năm, ngày 03 tháng 4 năm 2014
BÀI DẠY SỐ 59.
HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
HỌC TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn bài thể dục phát triển chung “Với hoa hoặc cờ” .Yêu cầu biết cách thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung với hoa và cờ.
- Học tung bắt bóng cá nhân.Yêu cầu bước đầu làm quen với tung bắt bóng cá nhân “Tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay”.
- Trò chơi “Ai kéo khoẻ ”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
- Sân tập dọn vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- GV chuẩn bị 1 cái còi, dụng cụ nhảy dây, kẻ sân cho trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

* Phần mở đầu:
_GV nhận lớp ổn định, nêu nội dung,yêu cầu bài học
_Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
_Giậm chân tại chỗ theo nhịp
_Khởi động :
+Xoay cổ tay,cổ chân,khớp vai, cánh tay, hông, bật cao tại chỗ
_Chạy nhẹ theo hàng dọc trên sân trường 100_120m
_Trò chơi Kết bạn.
* Phần cơ bản:
_ On bài thể dục phát triển chung 8 động tác
_Học tung bắt bóng bằng một tay “Tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay”

_ Chia tổ tập luyện
_Trò chơi vận động :“Ai kéo khoẻ ” (Hình 70, Trang 140, SGV )


* Phần kết thúc:
_Đi thường vỗ tay và hát
_Gv_ Hs hệ thống nội dung bài học
_Gv nhận xét, đánh giá tiết học
_Gv dặn dò bài tập về nhà
_Gv hô Giải tán” Hs hô “Khoẻ”

7 phút


25 phút
3phút


((((((((((
((((((((((
GVGV
((((((((((
((((((((((
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GV

Tổ 1 (((((((((
(

( (
( (
(( ((
( (
( (
Tổ 2 Tổ 3((((((((((

((((((((((

((((((((((

((((((((((

((((((((((
((((((((((
GV

____________________________________________
BÀI DẠY SỐ 60.
KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
VỚI CỜ HOẶC HOA
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn bài thể dục phát triển chung “Với hoa hoặc cờ” .Yêu cầu biết cách thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung với hoa và cờ.
- Tung bắt bóng cá nhân.Yêu cầu bước đầu làm quen với tung bắt bóng cá nhân “Tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay”.
- Trò chơi “Ai kéo khoẻ ”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
- Sân tập dọn vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- GV chuẩn bị 1 cái còi, dụng cụ nhảy dây, kẻ sân cho trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
Nội dung
Đ.Lượng
Phương pháp

* Phần mở đầu:
_GV nhận lớp ổn định,nêu nội dung,yêu cầu bài học
_Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
_Giậm chân tại chỗ theo nhịp
_Khởi động :
+Xoay cổ tay,cổ chân,khớp vai, cánh tay, hông, bật cao tại chỗ
_Chạy nhẹ theo hàng dọc trên sân trường 100_120m
_Trò chơi Kết bạn.
* Phần cơ bản:
_ On bài thể dục phát triển chung 8 động tác
_Học “Tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay”
_ Chia tổ tập luyện

_Trò