dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thi đua tuân 27. Năm học 2014 - 2015 mien phi,tai lieu Thi đua tuân 27. Năm học 2014 - 2015 mien phi,bai giang Thi đua tuân 27. Năm học 2014 - 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 7:34:29 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐOÀN TRƯỜNG THPT CAN LỘC
TỔNG HỢP ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 27
Tuần 27(Từ ngày 07 tháng 03 năm 2015 đến ngày 13 tháng 03 năm 2015)
Khối Lớp Tập trung Sinh hoạt 15` Trực nhật Chậm học Tác phong Vắng Lỗi khác Xe đạp Ghế ngồi Điểm học tập Đất khoán Điểm thưởng Tổng điểm Xếp thứ Giải thích
Vệ sinh Chậu nước Bình hoa Khăn bàn Bảng Đầu tóc PH Mũ Dép Áo quần P KP Lỗi A B C D Điểm Tổng Xếp
sinh nước hoa bàn khác thưởng điểm thứ
-5 -2 -2 -2 -2 -2 -5 -5 -5 -5 -5 -1 -5 -2 -1
10 A1 24 1 347 1
A2 1 24 1 346 3
A3 1 23 2 343 5
A4 24 1 347 1
A5 2 24 1 345 4
A6 1 5 5 20 4 1 318 8 1 lỗi không sơ vin
A7 5 1 1 3 1 1 23 2 311 9
A8 5 1 1 1 3 25 327 7
A9 1 1 1 5 4 22 2 1 298 10
A10 2 1 4 24 1 334 6
11 A1 1 2 23 326 1
A2 1 3 21 2 319 5
A3 1 23 325 2
A4 2 22 1 325 2
A5 1 1 1 21 1 1 314 7
A6 1 3 21 2 316 6
A7 1 9 20 2 1 305 8
A8 1 1 1 7 20 2 1 297 9
A9 1 1 2 7 21 1 1 295 11
A10 3 21 2 321 4
A11 1 1 1 1 9 22 1 297 9
12 A1 9 23 321 2
A2 23 330 1
A3 1 1 3 23 320 3
A4 1 6 23 319 4
A5 2 1 2 23 313 7
A6 8 22 1 319 4
A7 1 1 2 2 1 6 23 292 10 Chưa đổ rác
A8 1 2 5 22 1 307 8 1 lỗi không sơ vin
A9 1 1 1 1 9 9 10 1 21 2 235 11 chưa tắt điện
A10 2 9 22 1 314 6
A11 1 1 1 2 1 6 22 1 294 9
#N/A
0 10 2 1 0 1 0 11 3 10 8 17 23 125 0 20 0 1 715 32 8 1