dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thi đua tuân 29. Năm học 2014 - 2015 mien phi,tai lieu Thi đua tuân 29. Năm học 2014 - 2015 mien phi,bai giang Thi đua tuân 29. Năm học 2014 - 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 7:35:25 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐOÀN TRƯỜNG THPT CAN LỘC
TỔNG HỢP ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 29
Tuần 29(Từ ngày 21 tháng 03 năm 2015 đến ngày 27 tháng 03 năm 2015)
Khối Lớp Tập trung Sinh hoạt 15` Trực nhật Chậm học Tác phong Vắng Lỗi khác Xe đạp Ghế ngồi Điểm học tập Đất khoán Điểm thưởng Tổng điểm Xếp thứ Giải thích
Vệ sinh Chậu nước Bình hoa Khăn bàn Bảng Đầu tóc PH Mũ Dép Áo quần P KP Lỗi A B C D Điểm Tổng Xếp
sinh nước hoa bàn khác thưởng điểm thứ
-5 -2 -2 -2 -2 -2 -5 -5 -5 -5 -5 -1 -5 -2 -1
10 A1 22 1 327 2
A2 1 23 328 1
A3 1 1 23 327 2
A4 1 22 1 322 5
A5 1 5 23 323 4
A6 1 1 3 22 1 314 7
A7 1 5 21 1 1 315 6
A8 5 2 1 1 20 2 1 298 9
A9 1 1 1 6 10 21 2 296 10 không tắt điện
A10 1 1 7 23 313 8
11 A1 3 1 3 22 1 304 5
A2 5 20 3 316 1
A3 1 2 4 21 2 308 4
A4 1 7 20 3 309 3
A5 5 5 2 6 21 2 278 10
A6 1 7 22 1 315 2
A7 1 2 1 9 21 2 295 6
A8 1 1 3 2 15 20 2 1 272 11
A9 1 6 10 21 2 282 9
A10 3 12 20 1 2 290 8
A11 1 1 1 3 1 8 23 293 7
12 A1 4 1 24 23 281 5
A2 1 5 1 15 20 3 274 7
A3 2 17 22 1 300 3
A4 1 2 7 23 311 1
A5 8 14 22 1 273 8
A6 3 2 19 21 1 1 278 6
A7 5 4 7 23 298 4
A8 11 3 6 22 1 251 10
A9 1 15 4 9 4 22 1 214 11
A10 1 1 7 21 1 1 305 2
A11 1 7 1 9 20 2 1 268 9
#N/A
0 15 2 9 0 0 0 4 2 3 2 92 24 248 0 10 0 4 690 38 8 0