dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thi đua tuân 30. Năm học 2014 - 2015 mien phi,tai lieu Thi đua tuân 30. Năm học 2014 - 2015 mien phi,bai giang Thi đua tuân 30. Năm học 2014 - 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 7:35:47 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐOÀN TRƯỜNG THPT CAN LỘC
TỔNG HỢP ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 30
Tuần 30(Từ ngày 28 tháng 03 năm 2015 đến ngày 03 tháng 04 năm 2015)
Khối Lớp Tập trung Sinh hoạt 15` Trực nhật Chậm học Tác phong Vắng Lỗi khác Xe đạp Ghế ngồi Điểm học tập Đất khoán Điểm thưởng Tổng điểm Xếp thứ Giải thích
Vệ sinh Chậu nước Bình hoa Khăn bàn Bảng Đầu tóc PH Mũ Dép Áo quần P KP Lỗi A B C D Điểm Tổng Xếp
sinh nước hoa bàn khác thưởng điểm thứ
-5 -2 -2 -2 -2 -2 -5 -5 -5 -5 -5 -1 -5 -2 -1
10 A1 23 330 1 Lỗi 26.3
A2 1 2 6 23 317 5 Lỗi 26.3
A3 1 1 3 23 324 3 Lỗi 26.3
A4 1 3 1 22 1 318 4 Lỗi 26.3
A5 2 2 23 326 2 Lỗi 26.3
A6 1 12 13 19 4 288 8 Lỗi 26.3
A7 3 13 19 4 302 6 Lỗi 26.3
A8 1 4 22 20 3 290 7 Lỗi 26.3
A9 1 1 1 1 3 49 23 258 10 Lỗi 26.3
A10 1 1 1 12 14 21 2 283 9 Lỗi 26.3
11 A1 1 1 3 5 21 2 309 3 Lỗi 26.3
A2 1 6 6 23 316 2 Lỗi 26.3
A3 5 1 3 11 21 2 300 6 Lỗi 26.3
A4 2 2 22 1 323 1 Lỗi 26.3
A5 1 1 4 21 21 1 1 290 7 Lỗi 26.3
A6 1 2 5 5 21 2 302 5 Lỗi 26.3
A7 1 4 91 11 Lỗi 26.3
A8 1 1 7 19 19 4 285 8 Lỗi 26.3
A9 1 2 11 47 21 1 1 249 10 Lỗi 26.3
A10 5 7 20 3 309 3 Lỗi 26.3
A11 1 4 3 21 22 1 281 9 Lỗi 26.3
12 A1 1 1 1 9 21 23 285 8 Lỗi 26.3
A2 5 13 22 1 307 4 Lỗi 26.3
A3 1 1 5 3 23 312 3 Lỗi 26.3
A4 1 4 23 321 2 Lỗi 26.3
A5 1 1 1 12 7 23 299 5 Lỗi 26.3
A6 2 1 1 7 10 1 22 1 293 7 Lỗi 26.3
A7 8 23 22 1 296 6 Lỗi 26.3
A8 1 4 23 325 1 Lỗi 26.3
A9 1 2 3 1 6 8 24 1 20 3 220 11 Lỗi 26.3
A10 1 6 49 22 1 265 10 Lỗi 26.3
A11 5 3 3 6 5 21 1 1 276 9 Lỗi 26.3
#N/A
0 15 0 3 0 0 0 8 0 5 5 11 33 157 0 428 0 4 671 33 9 0