dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Thi

Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thi mien phi,tai lieu Thi mien phi,bai giang Thi mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/3/2015 7:23:24 PM
Filesize: 0.37 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD HUYỆN THANH OAI ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2014-2015
Trường THCS Kim Thư Môn : Vật lý 7
(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1: (4 điểm)
Một mẩu hợp kim thiếc – Chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng D = 8,3g/cm3. Hãy xác định khối lượng của thiếc và chì trong hợp kim. Biết khối lượng riêng của thiếc là D1= 7300 kg/m3, của chì là D2 = 11300 kg/m3 và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần.
Câu 2: (4 điểm) Hai gương phẳng (M1) và (M2) có mặt phản xạ quay vào nhau và hợp với nhau một góc . Hai điểm A, B nằm trong khoảng hai gương. Hãy trình bày cách vẽ đường đi của tia sáng từ A đến đến gương (M1) tại I, phản xạ đến gương (M2) tại J rồi truyền đến B. Xét hai trường hợp:
a)  là góc nhọn.
b)  là góc tù.
c) Nêu điều kiện để
phép vẽ thực hiện được
Câu 3: (4 )Một tia sáng mặt trời tạo góc 360 với
mặt phẳng nằm ngang, chiếu tới một gương phẳng
đặt trên miệng một cái giếng và cho tia phản xạ có
phương thẳng đứng xuống đáy giếng. Hỏi gương
phải đặt nghiêng một góc bao nhiêu so với
phương thẳng đứng ?

Câu 4: (6 ) Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:
a) Biết ampe kế A chỉ 5A, cường độ dòng điện
chạy qua đèn 1 và đèn 2 bằng nhau và bằng 1,5A.
Xác định cường độ dòng điện qua đèn Đ3 và cường
độ dòng điện qua đèn Đ4.
b) Mạch điện trên được mắc vào nguồn điện
có hiệu điện thế 12V. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu
bóng đèn Đ2 bằng 4,5V. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu
các bóng đèn còn lại.
Câu 5: (2 điểm) Ở một vùng núi người ta nghe thấy tiếng vang do sự phản xạ âm lên các vách núi. Người ta đo được thời gian giữa âm phát ra và âm nhận được tiếng vang là 1,2 giây.
a,Tính khoảng cách giữa người quan sát và vách núi. Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s.
b, Người ta có thể phân biệt hai âm riêng rẽ nếu khoảng thời gian giữa chúng là 1/10 giây. Tính khoảng cách tối thiểu giữa người quan sát và vách núi để nghe được tiếng vang.
HẾT

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu
Nội dung
ĐiểmCâu 1
Câu 2

Ta có D1 = 7300kg/m3 = 7,3g/cm3 ; D2 = 11300kg/m3 = 11,3g/cm3
- Gọi m1 và V1 là khối lượng và thể tích của thiếc trong hợp kim
- Gọi m2 và V2 là khối lượng và thể tích của chì trong hợp kim
Ta có m = m1 + m2 ( 664 = m1 + m2 (1) 
V = V1 + V2 (  (2)
Từ (1) ta có m2 = 664- m1. Thay vào (2) ta được  (3)
Giải phương trình (3) ta được m1 = 438g và m2 = 226g


a) Trường hợp  là góc nhọn:

* cách vẽ :
- Xác định ảnh A’ của A qua gương (M1)
- Xác định ảnh B’ của B qua gương (M2)
- Nối A’ với B’ cắt gương (M1) và (M2) lần lượt tại I và J
- Nối A, I, J, B ta được đường truyền tia sáng cần tìm.


b) Trường hợp  là góc tù:

* cách vẽ :
- Xác định ảnh A’ của A qua gương (M1)
- Xác định ảnh B’ của B qua gương (M2)
- Nối A’ với B’ cắt gương (M1) và (M2) lần lượt tại
I và J
- Nối A, I, J, B ta được đường truyền tia sáng cần tìm.
c) Điều kiện để phép vẽ thực hiện được: đối với hai điểm A, B cho trước, phép vẽ thực hiện được khi A’ B’ cắt gương tại hai điểm I và J.


0,5

0,5
1

1

1


1,75


1,75
 Câu 3