dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an THMT BIỂN - HẢI ĐẢO KHỐI 4 mien phi,tai lieu THMT BIỂN - HẢI ĐẢO KHỐI 4 mien phi,bai giang THMT BIỂN - HẢI ĐẢO KHỐI 4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/18/2013 10:54:11 PM
Filesize: 0.09 M
Download count: 22
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
I. MÔN ĐẠO ĐỨC:

A. Mục tiêu – hình thức – phương pháp và mức độ tích hợp
Mục tiêu:
- Giáo dục tài nguyên, môi trường biển hải đảo trong môn đạo đức nhằm giúp HS bước đầu nhận thức vai trò, ý nghĩa to lớn của tài nguyên, môi trường biển hải đảo đối với công cuộc phát triển quê hương đất nước và cuộc sống con người;
Hình thành và phát triển các em thái độ , hành vi và tình yêu biển đảo của quê hương, đất nước;
Biết quan tâm tới môi trường xung quanh, sống hòa hợpvới thiên nhiên;
Tích cực tham gia các hoạt động tài nguyên, môi trường biển, hải đảo ở lớp trường và địa phương phù hợp với lứa tuổi.
Phương pháp và hình thức giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo qua học:
Dạy học tích hợp GDTNMTBHĐ qua môn đạo đức cần qua hướng tiếp cận giáo dục quyền trẻ em và giáo dục kỷ năng sống;
Cần phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của HS qua các phương pháp và hình thức dạy học phù hợp, như trò chơi, thảo luận nhóm, đóng vai…chú trọng tổ chức dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống hàng ngày của các em.
Mức độ tích hợp giáo dục TNMTBHĐ qua môn đạo đức:
Tích hợp ở mức độ toàn phần;
Tích hợp ở mức độ bộ phận;
Tích hợp ở mức độ liên hệ.

LỚP 4:

- Giáo dục HS biết yêu quê hương, vùng biển, hải đảo của đất nước, tham gia xây dựng vùng biển, hải đảo của quê hương, đất nước.
- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của biển đảo.
- Giáo dục học sinh biết bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể và vật thể của biển quê hương, tổ quốc Việt Nam.
Cụ thể:
Bài dạy
Nội dung tích hợp
Mức độ tích hợpĐịa Phương có biển
Địa phưng không có biển

Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến
- Biết bày tỏ, chia sẻ với mọi người xung quanh về giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường, biển đảo Việt Nam.
- Vận động mọi người biết quan tâm giữ gìn bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo Việt Nam.
Bộ phận
Liên hệ

Bài 11: Giữ gìn các công trình công cộng
- Biết: Chăm sóc, bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể và vật thể của biển đảo quê hương, Tổ quốc Việt Nam là góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo.
- Thực hiện chăm sóc, bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể và vật thể của biển đảo quê hương phù hợp với lứa tuổi.
Bộ phận
Liên hệ

Bài 14: Bảo vệ môi trường
- Bảo vệ môi trường, sống thân thiện với môi trường biển, hải đảo.
- Đồng tình, ủng hộ những hành vi bảo vệ môi trường vùng biển, hải đảo.
Toàn phần
Liên hệ


MÔN : KHOA HỌC
A. Mục tiêu – hình thức – phương pháp và mức độ tích hợp
Mục tiêu:
- Cung cấp cho học sinh những hiểu biết ban đầu về:
+ Môi trường, tài nguyên, biển, hải đảo, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo
+ Biết một số tài nguyên thiên nhiên, trong đó có tài nguyên biển, hải đảo, quan hệ khai thác, sử dụng và môi trường.
+ Việc khai thác không hợp lí của con người là nguyên nhân chính dẫn đến sự cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển
- Biết sự cần thiết phải khai thác, bảo vệ môi trường biển đảo
- Yêu quý thiên nhiên, mong muốn bảo vệ môi trường nói chung, môi trường biển, hải đảo nói riêng.
- Hình thành và phát triển một số kỹ năng bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.
- Tham gia một số hoạt động bảo vệ TNMTBĐ phù hợp với lứa tuổi.
2. Các mức độ tích hợp nội dung giáo dục TNMTBĐ:
- Mức độ toàn phần
- Mức độ bộ phận
- Mức độ liên hệ
B. Nội dung, địa chỉ, mức độ tích hợp giáo dục TNMTBĐ

Lớp
Bài dạy
Nội dung tích hợp
Mức độ tích hợp
HS đại trà
HS vùng có biển đảo

4
Bài 17: Phòng tránh tai nạn đuối nước
 Khai thác các hình trong bài học để HS biết biển (không khí, nước biển, cảnh quan...)giúp ích cho sức khỏe con người
Liên hệ
Bộ phận


Bài 26: Nguyên nhan làm nước bị ô nhiễm
Liên hệ những lí do gây ô nhiễm nước biển: rác thải từ đất liền, ô nhiễm do các hoạt động đánh bắt