dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an thoi khoa bieu cua hs 2 buoi -lop nang khieu mien phi,tai lieu thoi khoa bieu cua hs 2 buoi -lop nang khieu mien phi,bai giang thoi khoa bieu cua hs 2 buoi -lop nang khieu mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/26/2017 7:32:07 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

THỐNG KÊ SỐ HỌC SIINH THAM GIA HỌC NGOẠI KHÓA

LỚP TSHS Dân vũ Hát Cầu lông Bóng chuyền Lịch dự kiến
6A 1 38 16 3 14 5 Chiều thứ hai- tiết 4
6 A 2 39 2 12 19 6 Chiều thứ hai- tiết 4
6A 3 40 4 14 18 4 Chiều thứ hai- tiết 4
Tổng 117 22 29 51 15
7A 1 43 5 2 33 3 Sáng thứ sáu- tiết 3
7A 2 42 12 2 19 9 Sáng thứ bảy - tiết 4
8A 1 44 8 2 27 7
8A 3 40 16 16 8
Tổng 126 20 20 62 24

LỊCH DẠY

KHỐI Dân vũ Hát Cầu lông Bóng chuyền
KHỐI 6 Phú Giang Tâm + Hoàng Ngọc
7A 1 Phú Hoàng
7A 2+ K8 Phú Giang Hoàng+ Tâm Ngọc