dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thông báo lịch thi nghi thức, ĐH cháu ngoan BH cấp huyện mien phi,tai lieu Thông báo lịch thi nghi thức, ĐH cháu ngoan BH cấp huyện mien phi,bai giang Thông báo lịch thi nghi thức, ĐH cháu ngoan BH cấp huyện mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 5:57:27 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU
BỘ PHẬN HĐGD NGLL Tân Châu, ngày 3 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức hội thi nghi thức Đội vòng cụm; Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ vòng huyện
năm học 2014-2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trong huyện.

Thực hiện Kế họach số 64-KH/ĐTN-PGD&ĐT ngày 27/01/2015 của Ban Thường vụ Huyện Đoàn và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh huyện Tân Châu, năm học 2014-2015.
Thực hiện kế hoạch liên tịch số 63-KHLT/HĐ-PGD&ĐT ngày 27/01/2015 của Ban Thường vụ Huyện Đoàn và Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu về việc tổ chức Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ huyện Tân Châu lần thứ VI, giai đoạn 2015-2020.

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Tân Châu.
Bộ phận HĐGD NGLL thông báo về thời gian thi nghi thức Đội vòng cụm; Đại hội cháu ngoan Bác Hồ vòng huyện cụ thể như sau:
I. HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI:
1. Thời gian, địa điểm:
Cụm 1: Các trường thuộc các đơn vị: Suối Ngô, Tân Thành , Tân Hòa.Thi 1 buổi vào lúc 7h30 sáng ngày 28/3/2015 Tại Trường TH Suối Ngô A (Đã thực hiện xong)
Cụm 2: Các trường thuộc các đơn vị: Tân Đông, Tân Hà, Tân Hiệp. Thi 1 buổi vào lúc 7h30 sáng ngày 29/3/2015 Tại Trường TH Nguyễn Viết Xuân (Đã thực hiện xong)
Cụm 3: Các trường thuộc các đơn vị: Tân Hưng, Tân Phú, Thạnh Đông. Thi 1 buổi vào lúc 7h30 sáng ngày 11/4/2015 tại Trường TH Lương Định Của
Cụm 4: Các trường thuộc các đơn vị: Thị Trấn, Tân Hội, Suối Dây. Thi 1 buổi vào lúc 7h30 sáng ngày 12/4/2015 Tại Trường THCS Thị Trấn
II. ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ CẤP HUYỆN:
1. Thời gian, địa điểm:
Thời gian: 7h30 ngày 07/4/2015.
Địa điểm: Hội Trường Huyện ủy Tân Châu
2. Thành phần tham dự
Các đại biểu là đội viên được phân bổ, các đồng chí là giáo viên Tổng phụ Trách Đội TH, THCS trong toàn huyện.
* Lưu ý: do lịch tập huấn của sở GD&ĐT trùng ngày tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện (7/4/2015). Các đồng chí giáo viên Tổng Phụ Trách Đội khối THCS không tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện, phải đi tập huấn theo lịch của sở GD&ĐT.
* Riêng Đ/c Đỗ Hoàng Phú giáo viên Tổng Phụ Trách Đội Trường THCS Thị Trấn ngày 7/4/2015 tập trung đội nghi thức phụ vụ Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện theo kế hoạch.

Bộ phận HĐGD NGLL đề nghị Hiệu trưởng các trường TH, THCS thông báo lại thời gian, địa điểm để các giáo viên Tổng phụ trách Đội biết, chủ động sắp xếp công việc, tham gia công tác đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng thành phần.
Trân trọng./.
BỘ PHẬN HĐGD NGLL

Võ Anh Tài