dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thu - Chi Liên Đội mien phi,tai lieu Thu - Chi Liên Đội mien phi,bai giang Thu - Chi Liên Đội mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/28/2015 4:07:54 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỔ CHI CÁC LOẠI
STT "Ngày, tháng, năm" Nội dung chi Số tiền Người chi Phụ ghi
1 9/15/2014 Mua cờ thi đua " 150,000 "
2 9/20/2014 Sữa sân cầu lông " 150,000 " Cương
3 10/22/2014 Tập ATGT " 30,000 "
4 10/23/2014 Tập ATGT " 30,000 "
5 10/25/2014 Tập ATGT " 30,000 "
6 10/30/2014 Tập ATGT + mua màu " 45,000 "
7 11/1/2014 Nước uống thi ATGT " 100,000 "
8 11/2/2014 Mua cầu lông " 130,000 "
9 11/4/2014 Sơn sân cầu lông + xăng " 30,000 "
10 11/6/2014 tiền nước Tập + 3trái Cầu lông " 60,000 "
11 11/15/2014 Đồng phục ghi thức đội " 1,160,000 " " 2,160,000 " Qhoi hỗ trợ1000000
12 11/17/2014 Khen thưởng thi đua lớp hạng I đợt 1 " 60,000 "
13 11/17/2014 Khen thưởng thi đua lớp hạng II đợt 1x2 " 100,000 " 50000x2
14 11/17/2014 Khen thưởng thi đua lớp hạng KK đợt 1 " 40,000 "
15 11/17/2014 Hoa điểm 10 X 3HS " 90,000 " 30000x3
16 11/24/2014 Giờ học tốt 10x 2 lớp " 20,000 "
17 12/4/2014 Hỗ trợ 9A2 múa 20 - 11+mua vạt múa " 230,000 "
18 12/1/2014 Khen thưởng giờ học tốt " 10,000 "
19 12/8/2014 Khen thưởng giờ học tốt " 10,000 "
20 06/01/2015 Đan vượt cầu lông T. Đời " 100,000 "
21 07/01/2015 Mua hộp Viết Hoạt động NGLL Chào cờ " 110,000 "
22 12/01/2015 Khen thưởng Tuần học tốt Tuần 20 " 10,000 "
23 19/01/2015 Khen Thưởng đợt 2 " 110,000 "
24 19/01/2015 Khen thưởng giờ học tốt " 10,000 "
25 14/02/2015 Mua USB 16g " 160,000 "
26 02/03/2015 Khen thưởng thi đua Điểm lẻ " 200,000 " 4 Lớp x50
27 09/3/2105 Giờ học tốt lớp 6A3 " 10,000 "
28 3/11/2015 Mua trái bóng đá " 160,000 "
29 3/15/2015 Giao lưu TH A1&A2 " 225,000 "
30 3/16/2015 Giờ học tốt Tuần 27 lớp 8A2 " 10,000 "
31 22/3/2015 Tổ chức giải bóng đá Nữ " 315,000 "
32 25/3/2015 Tiền nước tập trống " 35,000 "
33
34
35
36
37
38
39
40
41
" 3,930,000 "