dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tiet 29 li 6 mien phi,tai lieu tiet 29 li 6 mien phi,bai giang tiet 29 li 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/23/2015 9:27:12 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần : 30 Ngày soạn : 20-03-2015
Tiết : 29 Ngày dạy : 26-03-2015I. Mục tiêu:
1. Kiến thức :
- Mô tả được quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của cc chất.
- Nêu được đặc điểm về nhiệt độ của quá trình đông đặc
- Dựa vào bảng số liệu đã cho, vẽ được đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình đông đặc.
- Vận dụng được kiến thức về quá trình chuyển thể của sự nĩng chảy v đông đặc để giải thích một số hiện tượng thực tế.
2. Kĩ năng:
- Biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm , cụ thể là trừ bảng này biết vẽ đường biểu diễn , từ đường biểu diễn rút ra những kết luận cần thiết
3. Thái độ:
- Cẩn thận ,tỉ mỉ .
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Một bảng phụ có kẻ ô vuông , phóng to hình 25.1
2. HS: - Mỗi em một thước kẻ , một bút chì , một tờ giấy kẻ sẳn ô vuông (khổ vở hs )
III. Tổ chức các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp .
6a1:…………………………………………….. 6a2:…………………………………………….
6a3:…………………………………………….. 6a4:…………………………………………….
2. Kiểm tra bài cũ - Nêu đặc điểm của sự nóng chảy ?
3. Tiến trình :
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Giới thiệu bi mới :

– Dựa vào dự đoán của phần II sự đông đặc y/c hs dự đoán điều gì xảy ra đối với băng phiến khi thôi không đun nóng và để băng phiến nguội dần . Dựa vào nội dung dự đoán của hs GV đặt vấn đề : Quá trình chuyển thể từ thể lỏng rắn gọi là sự đông đặc
-Lắng nghe và suy nghĩ tìm phương án trả lời


Hoạt động 2: Giới thiệu thí nghiệm về sự đông đặc :

- GV mô tả thí nghiệm về sự đông đặc của băng phiến trên bàn GV và giới thiệu chức năng của từng dụng cụ dùng trong thí nghiệm
- Giới thiêu cách làm thí nghiệm. Treo bảng 24.1 nêu cách theo dõi để ghi được kết quả nhiệt độ và trạng thái của băng phiến
- Theo dõi cách lắp ráp và tiến hành làm thí nghiệm mô phỏng của giáo viên
- Chú ý theo dõi để ghi kết quả thí nghiệm => vận dụng cho việc phân tích kết quả thí nghiệm

II.Sự đông đặc :
Dự đoán :


Hoạt động 3: Phân tích kết quả thí nghiệm :

- Hướng dẫn hs vẽ đường biểu diễn về sự thay đổi nhiệt đoộ của băng phiến trên bảng phụ có kẻ ô vuông dựa vào số liệu trên bảng 24.1
-Thu bài của một số hs
-Cho một số hs trong lớp nêu nhận xét
-Lưu ý chữa sai sót của hs , khuyên khích cho điểm những trò vẽ tốt
-Treo bảng phụ hình vẽ đúng đã vẽ sẳn
-Dựa vào đường biểu diễn ,hướng dẫn ,điều khiển hs tra lời câu hỏi C1,C2,C3 , C4 ?
- Mỗi câu hỏi cho một đến hai hs trả lời và cho cả lớp nhận xét .
- Làm việc cá nhân , vẽ đường biểu diễn ra tờ gấy có ô vuông
-Nêu nhân xét về đừng biểu diễn của các bạn trong lớp
-Đối chiếu kiểm tra và có thể chữa sai sót
-Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi
C1: 800C
C2 : (1) Đường biểu diễn từ phú thứ 0 đến phút thứ 4 là đoạn thẳng nẳm nghiêng
(2) Đường biểu dieễn từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 là đoạn thẳng nằm ngang
(3)Đường biểu dieễn từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng
C3: -Giảm ;-không thay đổi ; -Giảm
Phân tích kết quả thí
nghiệm :


Hoạt động 4: Rút ra kết luận :

- Hướng dẫn hs dùng từ thích hợp tong khung điền vào chỗ trống-Gọi hs so sánh đặc điểm của sự nóng chảy và sự đông đặc
- Cho hs đọc và ghi nhớ nội dung trong SGK và ghi vở ?
- Hoàn thành câu hỏi C4 ghi vở kết luận
+ Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc
+ Phần lớn các chất đông đặc ở một nhiệt độ nhất định
+ Trong thời gian đông đặc nhiệt độ của vật không thay đổi
+Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc

Rút ra kết luận :
+ Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc
+ Phần lớn các chất đông đặc ở một nhiệt độ nhất định
+ Trong thời