dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tiet 30 li 6 mien phi,tai lieu tiet 30 li 6 mien phi,bai giang tiet 30 li 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 9:31:24 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần : 31 Ngày soạn : 27-04-2005
Tiết : 30 Ngày dạy : 02-04-2015I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Mô tả được quá trình chuyển thể trong sự bay hơi của chất lỏng.
- Nêu được dự đoán về các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi.
- Nêu được phương pháp tìm hiểu sự phụ thuộc của hiện tượng đồng thời vào ba yếu tố. Xây dựng được phương án thí nghiệm đơn giản để kiểm chứng tác dụng của từng yếu tố.
2. Kĩ năng:
- Vận dụng được kiến thức về bay hơi để giải thích được một số hiện tượng bay hơi trong thực tế.
3. Thái độ:
- Trung thực, cẩn thận, có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống .
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Tranh vẽ các hình trong sgk .
2. HS: - Chuẩn bị trước bài ở nhà.
III. Tổ chức các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp .
6a1:……………………………………………… 6a2:……………………………………………
6a3:……………………………………………… 6a4:……………………………………………
2. Kiểm tra bài cũ:
- Hs1 : Nêu đặc điểm cơ bản của sự nóng chảy và sự đông đặc
3. Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1 : Giới thiệu bi mới :

– Dùng khăn ướt để lau bảng y/c hs quan sát =>vậy nước trên bảng đã đi đâu mất ? Các em đều biết nước và mọi chất lỏng khác đều tồn tại ở ba thể rắn, lỏng, khí và có thể chuểyn từ thể này sang thể khác => bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sự chuyển tư thể lỏng sang thể hơi
-Lắng nghe và suy nghĩ tìm phương án trả lời


Hoạt động 2 : Tìm hiểu về sự bay hơi :

- Các em hãy tìm một ví dụ về sự bay hơi không phải là nước và ghi vào vở ?
- Gọi một vài hs nêu ví dụ của mình trước lớp ?
- Dưa vào các ví dụ của hs GV đi đến kết luận mọi chất lỏng đều có hể bay hơi ?
- Chuyển ý : Sự bay hơi nhanh hay chậm ( Tốc độ bay hơi ) phụ thuộc vào yếu tố nào ?
- Làm việc cá nhân cho ví dụ về sự bay hơi

- Ghi : mọi chất lỏng đều có thể bay hơi
I. Sự bay hơi :
1. Sự bay hơi :
- Qúa trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi.


Hoạt động 3 : Quan sát hiện tượng bay hơi và rút ra kết luận về tốc độ bay hơi :

- Sư bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào ?
- Treo hình 26.2a hướng dẫn hs quan sát hình A1 , A2 . mô tả lại cách phơi quân áo ở hai hình ( cho hs phải so sánh được : quần áo giống nhau cách phơi như nhau . Hình A1 trời râm , hình A2 trời nắng ) sau đó đọc và trả lời C1
- Chốt lại tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ
- Tương tự GV y/c hs quan sát hình B1, B2 C1, C2. so sánh và rút ra nhận xét về tốc độ bay hơi phụ thuộc vào gió ,phụ thuộc vào mặt thoáng ?
- Cho hs hoàn thành C4 ?
- Chuyển ý : Từ việc phân tích ta rút ra nhận xét : tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ , gió , mặt thoáng của chất lỏng , nhận xét đó chỉ là dự đoán , để kiểm tra xem dự đoán đó có đúng hay sai thì ta làm thí nghiệm
- Làm việc cá nhân quan sát hình vẽ, mô tả lại cách phơi
- Làm việc cá nhân trả lời câu hỏi

C1: Nhiệt độ
C2 : Gió
C3: Mặt thoáng
- Làm việc cá nhân dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống => hoàn thành câu 4

C4 : (1)- cao hoặc (1) –thấp
(2) – lớn hoặc (2)- nhỏ
(3) – mạnh hoặc (3) – yếu
(4)- lớn hoặc (4) – nhỏ
(5) – lớn hoặc (5) – nhỏ
(6) – lớn hoặc (6)- nhỏ
2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc các yếu tố nào ?
a. Hiện tượng:
- C1. Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ.
- C2. Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào gió.
- C3. Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào diên tích mặt thoáng chất lỏng.
b. Nhận xét :
-C4. (1) cao (thấp).