dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tiet 40 tuan 30 dia li 8 mien phi,tai lieu tiet 40 tuan 30 dia li 8 mien phi,bai giang tiet 40 tuan 30 dia li 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/22/2015 9:54:02 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 14
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 30 Ngày soạn: 24/03/2015
Tiết 40 Ngày dạy: 27/03/2015I. MỤC TIÊU: Qua bài học, HS cần đạt được:
1. Kiến thức:
Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, về mùa lũ của 3 vùng: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ. Biết một số hệ thống sông lớn ở nước ta.
2. Kỹ năng:
- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta và các hệ thống sông lớn: sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mê Kông và sông Đồng Nai.
- Phân tích bảng thống kê về sông ngòi Việt Nam.
3. Thái độ:
Giúp hs có ý thức bảo vệ môi trường sông nước.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, ngôn ngữ, …
- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video, clip.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Bản đồ sông ngòi Việt Nam.
- Các bảng số liệu thống kê và tranh ảnh sgk.
2. Chuẩn bị của học sinh: Sgk, atlat Việt Nam.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định: Kiểm tra vệ sinh, sĩ số lớp học, (1 phút) 8A4……..................................
2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút.
Câu hỏi 1: Xác định và chỉ rõ hướng chảy của một số hệ thống sông lớn trên bản đồ? Giải thích?
Câu hỏi 2: Nêu những đặc điểm cơ bản của sông ngòi Việt Nam? Vì sao sông ngòi Việt Nam lại có 2 mùa nước khác nhau rõ rệt?
3. Tiến trình bài học: 37 phút.
Khởi động: Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc chia thành nhiều hệ thống sông. Mỗi hệ thống sông có những đặc điểm hình dạng, chế độ chảy khác nhau, nó tùy thuộc vào các điều kiện tự nhiên như địa hình, khí hậu, địa chất, … và các hoạt động sản xuất của con người.

Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm hệ thống sông lớn ở nước ta (nhóm) 27 phút.
*Hình thức tổ chức hoạt động: Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân; nhóm.
*Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở; giải quyết vấn đề; sử dụng bản đồ; tự học; ...
*Kỹ thuật dạy học: Đặt câu hỏi; học tập hợp tác.
* Bước 1:
- GV đưa ra chỉ tiêu hệ thống sông lớn là những hệ thống sông có S lưu vực > 10.000 km2.
- Dựa vào bảng 33.1, xác định các hệ thống sông lớn trên bản đồ sông ngòi nước ta?
(GV gọi HS yếu dựa vào nội dung SGK trả lời).
* Bước 2:
- Gv chia lớp theo nhóm thảo luận, tìm hiểu đặc điểm sông ngòi của các hệ thống sông lớn (chế độ nước, mùa lũ, giải thích vì sao, các hệ thống sông tiêu biểu).
- Nhóm 1 + nhóm 2: Hệ thống sông ngòi Bắc Bộ.
- Nhóm 3 + nhóm 4: Hệ thống sông ngòi Trung Bộ.
- Nhóm 5 + nhóm 6: Hệ thống sông ngòi Nam Bộ.
* Bước 3:
- Các nhóm tiến hành trao đổi, thảo luận, đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Gv chuẩn xác kiến thức.
- Các hệ thống sông ngòi ở nước ta có giá trị thủy điện như thế nào?
(Dành cho học sinh giỏi).
Hoạt động 2: Tìm hiểu về sông Mê Công (cá nhân) 27 phút.
*Hình thức tổ chức hoạt động: Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân.
*Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở; giải quyết vấn đề; sử dụng bản đồ; tự học; ...
*Kỹ thuật dạy học: Đặt câu hỏi; học tập hợp tác.
* Bước 1:
- Em hãy cho biết đoạn sông Mê Công chảy qua nước ta có chung tên là gì, chia làm mấy nhánh, tên của các sông nhánh đó, đổ nước ra biển bằng những cửa nào?
- HS lên xác định trên bản đồ. Gv chuẩn xác kiến thức.
* Bước 2:
- Nêu những thuận lợi và khó khăn do lũ gây ra ở đồng bằng sông Cửu Long?
- Hs trả lời, Gv kết luận.
- Ở địa phương em có sông nào chảy qua không? Nó thuộc hệ thống sông lớn nào?